SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Chrystus zmartwychwstał! Życzenia z licheńskiego sanktuarium

Z okazji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego
od całej mariańskiej wspólnoty, sióstr Anuncjatek i Sióstr Imienia Jezus,
wszystkim naszym Dobroczyńcom, Ofiarodawcom, Przyjaciołom i Sympatykom licheńskiego sanktuarium
składamy serdeczne życzenia:
Niech Zmartwychwstały Pan napełni Wasze serca pokojem i radością,
a przede wszystkim niech przekona nas o swojej miłości i uzdolni do życia tą miłością.
Niech Zmartwychwstanie naszego Pana wleje w nas wszystkich nadzieję na spotkanie z naszym zbawicielem,
Najświętszą Maryją Panną i Świętymi w niebie.
Wszelkiego dobra!

Partager la publication