SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Si è concluso il ritiro di tre giorni del movimento di spiritualità coniugale Équipes Notre-Dame

Piętnaście par małżeńskich zgłębiało temat: „Charyzmat założycielski Équipes Notre-Dame drogowskazem na małżeńskiej drodze do zbawienia”.

Ruch Duchowości Małżeńskiej - pobierz ulotkę

Ruch Equipes Notre-Dame jest wspólnotą małżeństw połączonych sakramentem małżeńskim. Pomaga małżeństwom w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, pomaga im spotykać się “w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób lepiej odpowiedzieli na Jego wezwanie i przez osobisty przykład byli świadkami chrześcijańskiego małżeństwa w Kościele i w świecie. Dziś ruch duchowości małżeńskiej Équipes Notre-Dame rozprzestrzenił się na 90 krajów świata i zrzesza około 120 tys. par małżeńskich. Wszystkie Ekipy Notre Dame na całym świecie łączy wspólna modlitwa Magnificat, którą małżeństwa odmawiają każdego dnia.

W dniach 5-7 listopada br. 15 par małżeńskich zgłębiało temat: „Charyzmat założycielski Équipes Notre-Dame drogowskazem na małżeńskiej drodze do zbawienia”. Na nowo spoglądało na osobę Założyciela ks. Henri Caffarela, który razem z czterema małżeństwami, pragnącymi żyć po chrześcijańsku, założył w 1939 roku ruch Équipes Notre-Dame. – Małżonkowie kochali Chrystusa i siebie nawzajem, czuli, że sakrament jest ogromnie ważny. Razem z o. Caffarelem wypracowali pedagogikę i mistykę ruchu, a ojciec Założyciel podkreślał, że małżonkowie mają być poszukiwaczami Boga i odkrywać wartość sakramentu małżeństwa. Wszystko zaczyna się w dzień ślubu, ale sakrament celebrujemy całe życie – opowiadają Małgorzata i Joachim Grzonkowie, którzy cieszą się z 42 lat wspólnego życia. Charyzmat założycielski jest drogowskazem na małżeńskiej drodze do zbawienia. Nie jest pomysłem, choć bardzo budującym – tu chodzi o dynamizm i natchnienie Ducha Świętego, który będzie prowadził przez cały okres rozwoju i pozwoli wypełnić założoną misję – czyli pomoc małżeństwom w drodze do świętości i pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa.

Małżonkom uczestniczącym w rekolekcjach, czas upłynął na modlitwie, konferencjach i dzieleniu się w atmosferze bliskości i radości. – Myślę, że radość wynika ze starań, by Chrystus był zawsze w centrum naszego życia. Przez życie sakramentalne, modlitwę, troskę o codzienne rozważanie Pisma Świętego, Chrystus daje nam siłę. Nie boimy się różnych sytuacji, nie żyjemy w lęku, bo wiemy, że nie jesteśmy sami. Im bliżej jesteśmy Pana Boga, tym bardziej nasza miłość małżeńska rośnie – dzielą się Małgorzata i Joachim. – Przeżywaliśmy trudne sytuacje, nie jesteśmy idealni, ale kryzysy są po to, by wzrastać. Czujemy, że nasza miłość jest pogłębiona, piękna i wiele jeszcze przed nami – mówi pani Małgorzata. Małżonkowie podkreślają, że ważne dla nich jest bycie we wspólnocie. Pary należące do ruchu spotykają się raz w miesiącu w domach, wspólnie się modlą a także dzielą tymi samymi dążeniami i problemami. Raz na rok uczestniczą w rekolekcjach. – Ruch zwraca uwagę na to, by każde małżeństwo znalazło własną drogę we wspólnocie i dążyło do budowania jedności w małżeństwie mimo różnorodności każdego z nich – mówią.

Testo e foto: Ufficio Stampa Santuario

Condividi il post

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin
Condividi su pinterest
Condividi su print
Condividi su email
X