SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

102. rocznica "Cudu nad Wisłą"

15moi mêmeToute la journée102. rocznica "Cudu nad Wisłą"

des détails

To była kolejna wymodlona na kolanach Boża interwencja w naszych dziejach. Polska walczyła w osamotnieniu.
Zachód pozostał obojętny wobec śmiertelnego zagrożenia, a nawet układał się z bolszewikami, którzy „przez trupa białej Polski”
szli na Berlin, Paryż, Budapeszt i dalej, aż do Rzymu.
Dzień pamięci o bohaterach bitwy polsko-bolszewickiej

Laisser un commentaire