SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

26. Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

17JanToute la journée26. Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

des détails

Hasłem Dnia są słowa „Przejście Pana: Dziś wychodzicie” (Wj 13,14).

Dzień Judaizmu ma inspirować do odkrywania korzeni i więzi, które łączą chrześcijan z judaizmem oraz do modlitwy za wyznawców judaizmu, aby wzrastali w wierności Przymierzu i odnaleźli w Jezusie Chrystusie Mesjasza.

Laisser un commentaire