SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

18. Piesza Pielgrzymka z Bydgoszczy na Jasną Górę

24juilToute la journée18. Piesza Pielgrzymka z Bydgoszczy na Jasną Górę

des détails

 Msza Święta, bazylika, godz. 12.00.

Na Eucharystię zaproszeni są wszyscy przyjaciele, sympatycy bydgoskiej pielgrzymki,
mający możliwość przyjazdu do Lichenia.

Strona internetowa pielgrzymki ici

Laisser un commentaire