SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

40. Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

05moi même06h009h00 à midi40. Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

des détails

Godz. 8.15 wejście do sanktuarium i powitanie przed głównymi schodami bazyliki.
Godz. 8.30 Msza św. w bazylice górnej – nawa główna.
po zakończeniu mszy, ok. godz. 9.30 posiłek.

Strona internetowa pielgrzymki ici

Laisser un commentaire