SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

41. Kaszubska Piesza Pielgrzymka z Helu na Jasną Górę

06moi mêmeToute la journée41. Kaszubska Piesza Pielgrzymka z Helu na Jasną Górę

des détails

Godz. 9.15 powitanie pielgrzymów przed schodami głównymi bazyliki.
Godz. 9.30 nabożeństwo w bazylice górnej –  nawa główna.
Po zakończeniu nabożeństwa, ok. godz. 10.00 posiłek.

Strona internetowa pielgrzymki ici

Laisser un commentaire