SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

30avrToute la journée

des détails

Wspomnienie dowolne św. Piusa V, papieża
21.rocznica kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej

Basilique
Msze św. 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
18.00 po mszy nabożeństwo Via lucis (Droga światła)

Services religieux
kościół górny – kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Chapelet 15h30

St. Dorothée
Msze św. 7.00, 17.00

Services religieux
Droga Krzyżowa: 16.15

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych
Msza św. 7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I

LECTURES DU JOUR
Pierwsze czytanie: Dz 13, 26-33
Psalm responsoryjny: Ps 2
Ewangelia: J 14, 1-6

Laisser un commentaire