SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Journée internationale de la femme

08Mar.Toute la journéeJournée internationale de la femme

des détails

Podczas Mszy św. odprawianych tego dnia w licheńskiej bazylice, w szczególny sposób będziemy polecać Panu Bogu wszystkie Panie prosząc, by umiały od Maryi uczyć się miłości Boga i bliźniego, a przez to kształtować swoje zewnętrze i wewnętrzne piękno.

 

Laisser un commentaire