SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Niedziela Biblijna

14avrToute la journéeNiedziela Biblijna

des détails

Niedziela Biblijna przypada 14 dni od Wielkanocy. Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego zostało zainaugurowane w 2016 r. w kontekście obchodów 1050-lecia chrztu Polski.
Hasłem tegorocznego Narodowego Czytania Pisma Świętego jest fragment z Dziejów Apostolskich: „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie.” (Dz 2,42).

W licheńskim sanktuarium wybrane fragmenty Pisma Świętego będą czytane w dolnym kościele
w kaplicy Trójcy Świętej w godz. 9.00-15.00.

 

Laisser un commentaire