SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Niedziela radości - laetare

10Mar.13h00.15:00.Niedziela radości - laetare

des détails

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.” (J 3, 16-18).

Kościół jako Nowe Jeruzalem, cieszy się w tym dniu z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu
i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. Radość ta przybliża nas do obchodów Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Upływający czas niech będzie dla nas także przynagleniem do wykorzystania łaski Wielkiego Postu, w którym poprzez modlitwę, post i jałmużnę jesteśmy zaproszeni do nawrócenia naszych serc i zbliżenia się do Boga.

 

Laisser un commentaire