SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

XIII Semaine Polonaise de la Bible

18avr(kwi 18)12h0024(24 avril)12h00XIII Semaine Polonaise de la Bible

des détails

Narodowe Czytanie Pisma Świętego

„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35)

Laisser un commentaire