SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich do Matki Bożej Licheńskiej

10avrToute la journéePielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich do Matki Bożej Licheńskiej

des détails

Część I (bazylika) 10.00-11.20 świadectwa, modlitwa, konferencja,
Przerwa 12:00-13:30
Część II (bazylika) 13:30-15:00 Eucharystia pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego
i zawierzenie RRN Miłosierdziu Bożemu za wstawiennictwem Matki Bożej.

Link do strony

Laisser un commentaire