SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

24. Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę

09moi même(sie 9)16h00.10(sie 10)9h00 à midi24. Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę

des détails

9 sierpnia 2022 r.
Godz. 16.00-17.00 wjazd na teren sanktuarium od strony Domu Pielgrzyma „Arka” (nocleg w DP Arka)
Godz. 20.30 powitanie grupy przed głównymi schodami bazyliki.
Godz. 21.00 udział w Apelu Maryjnym.
10 sierpnia 2022 r.
Godz. 9.00 Msza św. w bazylice dolnej – kaplica Trójcy Świętej.

Laisser un commentaire