SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Spotkanie rodzin z Jezusem w domu Matki

08moi mêmeToute la journéeSpotkanie rodzin z Jezusem w domu Matki

des détails

Msza Święta z indywidualnym błogosławieństwem rodzin o godz. 12.00.

Po mszy rodzinne zdjęcia na schodach bazyliki.

Laisser un commentaire