SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

18JanToute la journée25Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

des détails

Hasło tygodnia brzmi: "Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17) . Odpowiadajmy na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, i włączmy się w to dzieło poprzez osobistą modlitwę.

Laisser un commentaire