SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

XXV Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji i Ochrony Środowiska

10MaiToute la journée11XXV Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji i Ochrony Środowiska

des détails

Bazylika – nawa główna, Msza św., godz. 12.00

 

 

 

Laisser un commentaire