SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Licheńska Wspólnota Różańcowa

Zapraszamy do włączenia się do Licheńskiej Wspólnoty Różańcowej, której misją jest modlitwa w intencji rodzin i Ojczyzny w duchowej łączności z Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski i Patronki życia rodzinnego.           Członkowie Wspólnoty należą równocześnie do Duchowej Rodziny Mariańskiej przy licheńskim sanktuarium i w codziennym życiu naśladują Matkę Chrystusa w służbie Bogu i ludziom. Znakiem ich duchowej więzi z sanktuarium licheńskim jest obecność w ich domu obrazu Matki Bożej Licheńskiej.        

Przystępując do wspólnoty odmawia się przynajmniej jedną tajemnicę różańca codziennie. Może to być również modlitwa odmawiana w ramach innych wspólnot różańcowych lub dzieł duchowych, takich jak Żywy Różaniec, Jasnogórska Rodzina Różańcowa, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Nowenna Pompejańska, Różaniec Rodziców za Dzieci, itp.

Licheńska Wspólnota Różańcowa nie zastępuje, ani też nie jest alternatywą dla żadnej wspólnoty różańcowej, ale ubogaca modlitwę o orędzie Matki Bożej Licheńskiej wzywającej do nawrócenia i pokuty. Odmawiając różaniec, sercem trwamy przy Matce Bożej Licheńskiej. Dbamy też o podtrzymywanie, w miarę możliwości,  więzi z licheńskim sanktuarium m.in. poprzez lekturę licheńskich czasopism, takich jak: „Pielgrzym Licheński”, „Zeszyty Maryjne”, „Matka Pokoju”. Również poprzez uczestnictwo w rekolekcjach różańcowych oraz coroczne pielgrzymowanie do sanktuarium licheńskiego.

Wszyscy członkowie Licheńskiej Wspólnoty Różańcowej otrzymują w korespondencji materiały dotyczące aktualnych wydarzeń z życia sanktuarium. W intencji członków Wspólnoty odprawiana jest Msza św. w każdy trzeci wtorek miesiąca.

Pour rejoindre la Communauté, veuillez télécharger et imprimer la déclaration ci-jointe. La déclaration complétée et signée peut être envoyée en pièce jointe par e-mail à l'adresse suivante lichen@lichen.pl ou le renvoyer par courrier traditionnel à l'adresse du sanctuaire.

Deklaracja przystąpienia do Licheńskiej Wspólnoty Różańcowej do pobrania