SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Msze Święte z sakramentem namaszczenia chorych

W bazylice licheńskiej Msze Święte w intencji chorych odprawiane są w każdą środę o godz. 19.00 (18.00 - zimą). W pierwszą środę miesiąca połączone są z możliwością przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych.

Do pamiętania w modlitwie o duszpasterstwie chorych zachęca Papież Franciszek w intencji na lipiec:
Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują i ich bliskim siłę Pana i stawał się dla wszystkich coraz bardziej widzialnym znakiem współczucia i nadziei.
Ojciec Święty przypomniał, że namaszczenie chorych nie jest sakramentem dla umierających, ale jednym z sakramentów uzdrowienia.

Sakrament namaszczenia chorych w bazylice licheńskiej

W homilii podczas Mszy Świętej w środę, 3 lipca, ks. Adam Stankiewicz MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty braci i księży marianów wyjaśniał znaczenie sakramentu namaszczenia chorych. Podkreślił, że nie jest czynnością magiczną, ale sakramentem, w którym obecny jest Bóg ze swoją łaską. Przystępują do niego osoby pojednane z Bogiem. Proszą, by jeśli taka jest wola Jezusa, uzdrowił je, zdejmując krzyż cierpienia i przywracając zdrowie.
Kapłan zachęcał do proszenia o umocnienie w cierpieniu, ale też ofiarowanie go za tych, którzy wyrzucili Jezusa ze swojego życia, zwątpili w Jego obecność i miłość. 

Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeśli to jest pożyteczne dla zbawienia jego duszy (Sakramenty chorych, 6). 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości (KKK 1520). 

Podziel się wpisem