SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Na następcę św. Piotra w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej oczekiwały tłumy wiernych. Papież Jan Paweł II spotkał się z wiernymi 7 czerwca 1999 r., podczas nabożeństwa połączonego z poświęceniem budującej się wówczas świątyni ku czci Najświętszej Maryi Panny.

Papież Jan Paweł II przybył do Lichenia 6 czerwca 1999 roku o zachodzie słońca. W poniedziałek, 7 czerwca, o godz. 5 rano przeniesiono cudowny obraz Matki Bożej Licheńskiej do tymczasowego ołtarza ustawionego przed powstającą świątynią. Około godz. 8.00 Ojciec Święty przyjechał do bazyliki, zwiedził ją, a następnie odprawił nabożeństwo, w trakcie którego pobłogosławił budujący się kościół oraz zebranych na placu pielgrzymów. Po uroczystości poleciał do Bydgoszczy i Torunia, aby wieczorem wrócić na nocleg do Lichenia.

Jan Paweł II podczas modlitwy

Ostatniego dnia pobytu, tuż przed wyjazdem, Ojciec Święty udał się do kaplicy, gdzie długo modlił się przed Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, który wieczorem poprzedniego dnia przeniesiono do apartamentów papieskich. Po zrobieniu wspólnej fotografii z księżmi i braćmi marianami następca Świętego Piotra odleciał do Ełku, pozostawiając po sobie niezapomniane chwile.

Śp. ksiądz biskup Bronisław Dembowski, który wielokrotnie bywał w Rzymie, zapraszał w imieniu księży marianów Ojca Świętego Jana Pawła II do odwiedzenia Lichenia.

W czasie jednej z wizyt biskupa Dembowskiego w Rzymie, która miała miejsce w roku 1998, ksiądz biskup opowiadał papieżowi Janowi Pawłowi II o budowie nowej świątyni. Ojciec Święty wysłuchawszy opowiadania powiedział: „Chciałbym to zobaczyć”. Toteż ksiądz biskup natychmiast, po raz kolejny, ponowił zaproszenie, tym bardziej, że na rok 1999 była planowana wizyta Ojca Świętego w Polsce.

Jak się później okazało, zaproszenie zostało przyjęte. Gdy księża marianie dowiedzieli się o tym, natychmiast przystąpili do załatwiania formalności związanych z budową domu, w którym w czasie pobytu w Licheniu miał przebywać papież. Dzięki życzliwości władz samorządowych i odpowiednich instytucji, formalności szybko zostały załatwione i w lipcu 1998 roku można było rozpocząć budowę. Na samym początku księża marianie zostali poinformowani, że papież nie może o własnych siłach pokonać ani jednego stopnia schodów, dlatego w domu papieskim zamontowano windę. Ze względów bezpieczeństwa, w oknach apartamentów wstawiono szyby kuloodporne. Ostatecznie prace zakończono w maju 1999 roku.

Nabożeństwo na schodach bazyliki, 7 czerwca 1999 r.
Oprawa muzyczna nabożeństwa, 7 czerwca 1999 r.

Radosne przygotowania

W tym czasie ruszyły też inne przygotowania dotyczące uroczystości związanej z przyjazdem papieża Polaka. Została powołana specjalna komisja, w której skład wchodzili przedstawiciele księży marianów, władz lokalnych i służb odpowiedzialnych za poszczególne elementy organizacyjne (policja, BOR, straż pożarna, Sanepid, służba zdrowia i energetyka). Ksiądz Wiktor Gumienny MIC zawsze podkreślał wielkie zaangażowanie wszystkich osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

Dwie noce w Licheniu

W pierwszej połowie stycznia 1999 roku przybyła do Lichenia komisja z Watykanu, aby sprawdzić jak postępują prace przygotowawcze. Poszczególne zadania wykonywane były zgodnie z harmonogramem i spotkały się z bardzo dobrym odbiorem przez komisję. Pod koniec stycznia 1999 roku podano do wiadomości oficjalny program wizyty Ojca Świętego. Wtedy to księża marianie ze zdziwieniem i jednocześnie wielką radością dowiedzieli się, że Ojciec Święty spędzi w Licheniu dwie noce. A zdziwienie było o tyle duże, iż cały czas byli przekonani, że papież będzie w Licheniu spał tylko jedną noc.

Spotkanie z pielgrzymami

Pielgrzymi w drodze na spotkanie z Janem Pawłem II
Spotkanie papieża z pielgrzymami

Z okazji wizyty papieża Jana Pawła II spodziewano się około 200 tysięcy pielgrzymów. Przygotowano dla nich odpowiednie sektory. Większość tych sektorów znajdowała się przed bazyliką, ale były też takie, które usytuowano po jej przeciwnej stronie. Aby umożliwić pielgrzymom jak najlepsze przeżycie spotkania z papieżem, na terenie Sanktuarium zamontowano dwa telebimy. Jeden z nich umieszczono za bazyliką, a drugi w miejscu gdzie aktualnie stoi nowa dzwonnica.

Specjalnie na przyjazd papieża przygotowano w pobliżu bazyliki (od strony wschodniej) parking, który na czas wizyty pełnił rolę lotniska. Lądowały na nim helikoptery, którymi przybyli do Lichenia Jan Paweł II i towarzyszące mu osoby.