SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Rodo
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Licheniu Starym, której proboszczem jest ks. Rafał Krauze MIC;
2) inspektorem ochrony danych w Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów jest ks. Piotr Kieniewicz MIC, iod@marianie.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania korespondencji oraz materiałów formacyjnych przygotowywanych przez Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej;
4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub do momentu zgłoszenia Pana/Pani śmierci przez uprawnioną osobę;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.

Szukaj
ONLINE
KALENDARZ

lipiec, 2024