SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Wystawy czasowe

I piętro muzeum

rok polskiego romantyzmu

W 2022 roku minęło 200 lat od chwili ukazania się drukiem zbioru “Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, wydanego jako część pierwszego tomu “Poezji”.
W związku z tym Sejm RP zdecydował o ustanowieniu Roku Polskiego Romantyzmu.
W sejmowej uchwale czytamy “Pamięć romantyzmu polskiego jest pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość. W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele” W tekście podkreślono również, że bez twórczości czołowych polskich romantyków „nie bylibyśmy dziś tym, kim jesteśmy”.
Obchody Roku Romantyzmu Polskiego skłoniły nas do nowego spojrzenia na dorobek kulturalny epoki romantyzmu. Czy romantyzm może inspirować, czy jest rozumiany?
Tak powstała wystawa pod tytułem: „… gdy natchnienie mówiło „wiem” a wiedza mówiła „wierzę” Rok Romantyzmu Polskiego”
W czterech gablotach pokazujemy 38 eksponatów. Zatrzymując się przy każdej z nich zwiedzający mogą zobaczyć m.in. chusteczkę Adama Mickiewicza, pierwsze wydanie „Pana Tadeusza”, rękopis Teofila Lenartowicza, rękopisy i grafikę Cypriana Kamila Norwida, szkice i listy Józefa Ignacego Kraszewskiego, szkic Jana Matejki a także dziewiętnastowieczna wydania dzieł Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Antoniego Malczewskiego.
Wystawa ma przypomnieć kim był romantyczny bohater, skąd czerpali natchnienie romantyczni twórcy, dać odpowiedź na pytanie, czy poeta miał „rząd dusz” i co z naszym poczuciem narodowości.
Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających także w 2023 r.

Zaślubiny Polski z Morzem 2020

Zaślubiny Polski z morzem 2020” (otwarta w 2020 r.) Wystawa nawiązuje do wydarzeń sprzed 100 lat, kiedy to gen. Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin z morzem. Prezentowana jest tutaj m.in. bezcenna pamiątka – obrączka z zaślubin z morzem. Generał otrzymał dwie takie obrączki jedną wrzucił do morza na znak zaślubin, drugą miał na ręce. W tej sali przypominamy też historię powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej. Wystawa była dostępna dla zwiedzających do 2021.

II piętro

SALA SZTUKI SAKRALNEJ – W 2020 r. w tej sali otworzyliśmy wystawę „Z Maryją przez wieki”.  Prezentujemy tutaj najważniejsze typy ikonograficzne przedstawień maryjnych. Zobaczą tutaj Państwo: obrazy olejne na płótnie, ikony, wizerunki Maryi na wazach aptecznych, przedstawienie Maryi jako niemowlęcia w kołysce czy wizerunek Maryi na Agnusku wprawionym w meksykański relikwiarz. Na wystawie prezentujemy także nastawy ołtarzy polowych z czasu II wojny światowej.

Sala grafiki i rysunku

W 2021 r. w tej sali umieściliśmy przedstawienia Maryjne wykonane w różnych technikach graficznych: drzeworyty, miedzioryty, akwaforty, litografie. Jest to uzupełnienie wystawy z Maryją przez wieki z poprzedniej sali. Można tutaj zobaczyć m.in. litografię barwną według obrazu braci Van Eyck- Zwiastowanie NMP, czy miedzioryt Wniebowzięcie NMP Lucasa Vorstermansa (junior) według obrazu Anthonego Van Dycka a także współczesne wizerunki Matki Bożej Licheńskiej.

NIC DODAĆ, NIC UJĄĆ: RUBENS, REMBRANDT (WYSTAWA OTWARTA W ROKU 2019 R.)

Na wystawę złożyły się grafiki obu mistrzów z naszych zbiorów. Ryciny z pracowni Rubensa są w naszej kolekcji bardzo liczne, ze szkoły Rembrandta, posiadamy zaś kilkanaście grafik. W sztuce Europy Północnej nie ma bardziej znanych a jednocześnie kontrastowo różnych artystów jak dwaj wielcy mistrzowie baroku: Flamand Peter Paul Rubens (1577-1640) i Holender Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669). Obaj byli malarzami, żyli w Niderlandach i tworzyli pod wpływem włoskich malarzy. Jednak swoją sztuką odzwierciedlali rozbieżne przekonania: z jednej strony Rubens filozofię katolickiej kontrreformacji, z drugiej Rembrandt reformacji protestanckiej. Rubens i Rembrandt doceniali grafikę. I choć tak bardzo różnie ją pojmowali, choć korzystali z niej w odmienny sposób, obaj zapisali się w jej historii. Śledzenie tych różnic to ciekawa i inspirująca wyprawa do Niderlandów Złotego Wieku. W sprzedaży mamy jeszcze katalogi do tej wystawy.

POLSKA TO JEST PRZYSZŁOŚĆ (WYSTAWA OTWARTA NA 100- LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI)

Wystawa miała pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytania: „Czy naród może istnieć bez Ojczyzny?”  a także „Dlaczego prześladowania ze strony zaborców nie zniszczyły w naszych przodkach ducha polskości”. Podzielona była na działy w których prezentowaliśmy różne sposoby walki z rusyfikacją czy germanizacją: działalność Polaków na emigracji, szkolnictwo, dbałość o pamięć o narodowych bohaterach poprzez kobiety strzegące polskiej tradycji i czuwające nad wychowaniem młodych pokoleń w duchu patriotyzmu.

MÓWIĄ LUDZIE ROKU 1863 (WYSTAWA OTWARTA W 2013 R.)

Tytuł wystawy został zapożyczony z książki autorstwa patrona i twórcy Muzeum – ks. Józefa Jarzębowskiego – „Mówią ludzie  roku 1863”.

Wystawa została zorganizowana w 150. rocznicę wybuchu  Powstania Styczniowego. Zaplanowano ją  w taki sposób, żeby poprowadzić widza dwoma równoległymi i  dopełniającymi  się ścieżkami.  
Pierwsza, to ścieżka  prywatnych doświadczeń osób, które uczestniczyły w powstaniu. Wybrano tutaj trzynastu bohaterów. Dzięki fotografiom ze zbiorów muzeum widz mógł zobaczyć jak oni wyglądali, a następnie dzięki pozostałym pamiątkom:  rękopisom, pamiętnikom, świadectwom, listom, dokumentom poznać ich losy i przeżycia z czasu powstania styczniowego. Wszystkie te rękopisy  zostały przez pracowników muzeum odczytane i dzięki pomocy osób mieszkających i pracujących w Licheniu wybrane fragmenty odczytane i nagrane.  Jeżeli widz zainteresował się którymś z bohaterów to mógł przeczytać kim on był i posłuchać, jaką treść zawierają zachowane po nim pamiątki.
Druga, to  wędrówka  ścieżką ułożoną  z oficjalnych dokumentów polskich i rosyjskich, gazet wówczas wydawanych, wyroków sądowych, oficjalnych zaproszeń, ulotek nawołujących do  udziału w manifestacjach, odzew Rządu Narodowego itp.  Prezentowane dokumenty zostały świadomie wybrane spośród wielu innych. 

ZAPOMNIANY GENERAŁ

Kim był  gen. Józef Haller? Wystawa „Zapomniany Generał”, miała dać odpowiedź na to pytanie.
Można było tutaj zobaczyć pamiątki należące do gen. Hallera m.in. Order Orła Białego i Virtuti Militari, mundur generalski, obrączkę z zaślubin Polski z Bałtykiem, prywatną korespondencję, relikwie wielu świętych, Pismo Święte, modlitewnik, różaniec, zegarek, wieczne pióro i ołówek, spinki do krawata i mankietów. Z tej zbieraniny osobistych rzeczy wyłoniła się sylwetka gen. Józefa Hallera nie tylko jako mężnego żołnierza, ale także troskliwego męża i ojca, Polaka bardzo religijnego i oddanego służbie dla ojczyzny. Opowieść o Błękitnym Generale została dopełniona prezentacją multimedialną i słowami Generała, który mówi o Błękitnej Armii, zaślubinach Polski z Bałtykiem oraz o latach II wojny światowej. Archiwalne nagrania zostały udostępnione przez Radio Wolna Europa.

JAKAŻ PIĘKNA MUSI BYĆ POLSKA … (WYSTAWA OTWARTA W 2009 R.)

Wystawa zatytułowana „Jakaż piękna musi być Polska…” to opowieść o dramatycznych losach Polaków w czasie II wojny światowej widziana oczami kilkunastoletnich chłopców.
Wystawa zawierała dużo elementów edukacyjnych dotyczących losów Polaków deportowanych przez Sowietów w latach 1940-41 w głąb ZSRR.  Na przygotowanych planszach znajdowały się informacje m.in. o tym czym były i kogo dotknęły deportacje oraz w jaki sposób, dzięki powstaniu Armii Andersa i ewakuacji  wojska w 1942 r., potoczyły się losy garstki ocalonych.  Do tej nielicznej grupy należeli uczniowie klasy trzeciej A, którzy swoją wojenną tułaczkę kończyli właśnie w Anglii.
1 maja 2009 r. wystawę uroczyście otworzył bp Antoni Dydycz ordynariusz drohiczyński. Wraz z nim w uroczystości udział wzięli księża biskupi z Polski i Litwy, którzy w tym czasie w Licheniu odbywali swe spotkanie robocze, a także Przełożony Polskiej Prowincji Marianów, ks. Paweł Naumowicz.
Wystawę można było oglądać w bazylice do 30 października 2009 r.

ZANIM POWSTANIE MUZEUM...

W przypadający 2 lipca 2008 r. Odpust Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w bazylice dolnej Sanktuarium w Licheniu otwarta została wystawa zatytułowana „Zanim powstanie muzeum…”. Ekspozycja zapowiadała uruchomienie w licheńskiej świątyni muzeum poloników zgromadzonych w ciągu 80 lat przez Księży Marianów.

Na dzień otwarcia przygotowano trzy egzemplarze ponad 400-letnich Biblii. Były to: pierwsze wydanie pierwszego polskiego tłumaczenia Starego i Nowego Testamentu tzw. Biblia Leopolity (Kraków, Mikołaj i Stanisław Szarfenbergerowie, 1560-1561) zdobiona 284 drzeworytami, wydaną przez obóz reformatorski nakładem Mikołaja Radziwiłła, kalwińska Biblia, tzw. Biblia brzeska zwaną również Biblią radziwiłłowską (Brześć Litewski, Drukarnia Radziwiłłowska, 1563) oraz pierwsze wydanie Biblii w przekładzie Jakuba Wujka, drukowane nakładem prymasa Stanisława Karnkowskiego (Kraków, Drukarnia Łazarzowa, 1599).

Oprócz Biblii na wystawie można było zobaczyć m.in.: przedmioty osobiste Romualda Traugutta – jego okulary, pamiętnik, modlitewnik, pamiątki po gen J. Hallerze – mundur, portret; pamiątki po Sybirakach – ołtarz wykonany z puszek po konserwach, słoiczek z ziemią i szyszką z lasu katyńskiego oraz rzeczy po o. Józefie Jarzębowskim, marianinie, twórcy mariańskiej kolekcji.