SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Lekcje muzealne

Jak zainteresować dzieci i młodzież historią?

Lekcja muzealna to wyjście poza tradycyjne ramy szkolnego nauczania. Wchodząc do muzeum dzięki odrobinie wyobraźni, uczniowie mogą przenieść się w samo serce historii. Taka forma przekazu rozbudza ich naturalną ciekawość, a zdobyta wiedza zapada w pamięci na długo.

Kto może wziąć udział?

Lekcje muzealne skierowane są do dzieci wszystkich klas szkół podstawowych oraz młodzieży szkół średnich.
Klasa biorąca udział w zajęciach nie może liczyć więcej niż 20 osób. W przypadku większej liczby uczniów konieczny jest podział na grupy.

Jak długo trwa lekcja?

Czas trwania lekcji uzależniony jest od wybranego tematu. Najczęściej wynosi on od 45 min. do 1 godz.

Lekcje odbywają się od wtorku do piątku, w godz. 10.00 – 15.00. Jeśli grupa spóźni się więcej niż 15 min. prowadzący ma prawo odwołać zajęcia.

W jaki sposób prowadzone są zajęcia?

Wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o eksponaty muzealne, urządzenia multimedialne, projekcje filmowe. Uczniowie mają stały kontakt z osobą prowadzącą. Przyswojenie wiadomości ułatwiają gry edukacyjne, quizy, zajęcia plastyczne.

Jaka jest cena?
Opłata za jedną przeprowadzoną lekcję, bez względu na jej temat wynosi 130 zł. Jeżeli klasa jest podzielona na grupy, wtedy należy zapłacić za lekcję przeprowadzoną w każdej z grup.

Zapisy:
Muzeum im. ks. J. Jarzębowskiego
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary
tel. (+48) 63 270 86 35
e-mail: muzeum@lichen.pl

lub przez naszą stronę:

Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu | Facebook

Zamawiając prosimy o podanie: tematu lekcji, terminu zajęć, liczebności grupy, adresu szkoły, nazwiska i numeru tel. opiekuna grupy.

• Lekcje należy zamawiać przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
• Przyjazd należy telefonicznie potwierdzić na 2 dni przed terminem lekcji.
• W przypadku rezygnacji prosimy o jak najwcześniejszą informację.

Pobierz folder: lekcje muzealne