SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Wystawy stałe

Historia muzeum i kolekcji

Tematem przewodnim tej sali jest postać założyciela i twórcy muzeum – ks. Józefa Jarzębowskiego. Tutaj mogą Państwo zapoznać się z historią kolekcji i gromadzenia zbiorów a także poznać życiorys ks. Józefa. Archiwalne zdjęcia z Bielan koło Warszawy, z lat 20. XX w., z Santa Rosa (Meksyk) z lat 40. XX w. są ciekawym uzupełnieniem tej historii. Kufry i walizki oraz mapa świata z zaznaczoną wędrówką ks. Józefa Jarzębowskiego w latach 1939-1953 unaoczniają realia tułaczego życia naszego patrona w czasie II wojny światowej.

Rzeczpospolita szlachecka

Kolekcja prezentuje losy I Rzeczpospolitej (od poł. XV w. do 1795 r.). Rzeczpospolita zwana szlachecką nie była jednorodna, składała się z wielu narodów które miały własne zasady nadawania i uznawania szlachectwa. W tej sali prezentujemy m.in. pasy kontuszowe, dokumenty królewskie w tym dokument nobilitacyjny dla Franciszka Raczkowskiego, autografy hetmanów polskich, elementy zbroi, szyszaki husarskie w tym kapalin. Piękny rząd koński z 1700 r. , czy cenną kolekcja broni białej z XVI i XVII w., w tym zachowany w całości koncerz husarski z II poł. XVI w. Zakątek nawiązujący do kultury Turcji i Persji wskazuje na fascynacje naszych przodków tym co wschodnie zwłaszcza po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem. (w gablotkach prezentowane są tureckie i perskie ładownice, szyszak, szable, pas, tarcze).

Drogi do niepodległości

W sali Drogi do Niepodległości zobaczą Państwo pamiątki związane z walką Polaków o suwerenną Ojczyznę. Zbiór podzielony jest na kilka segmentów ukazujących m.in. czasy Konstytucji 3 maja,  insurekcję kościuszkowską (autograf Tadeusza Kościuszki), powstanie listopadowe (zegarek Patek, biżuteria patriotyczna, autograf Józefa Poniatowskiego) , powstanie styczniowe (okulary Romualda Traugutta, pieczęć Rządu Narodowego), przez II wojnę światową (mundury, hełmy, pasiak), dwudziestolecie międzywojenne, po koszulkę w której zginął Romek Strzałkowski w 1956 r.

sala wystaw czasowych

W tej sali organizujemy wystawy związane z ważnymi rocznicami. Kolekcja muzealna jest bardzo bogata, w zbiorach znajdują się m.in. starodruki, rękopisy pisarzy polskich, kolekcja szabel, pasy kontuszowe, pamiątki z powstań narodowych, autografy polskich królów i hetmanów. Różnorodność kolekcji świadczy o szerokich zainteresowaniach ks. Józefa Jarzębowskiego i jego następców. Każdego roku przygotowujemy co najmniej jedną nową wystawę.

Skarbczyk starej książki

Wizyta w tej sali, to okazja do obejrzenia inkunabułów, starych druków, czy książek pisanych ręcznie. Tutaj można zobaczyć spisane przez Jana Łaskiego (1456-1531), „Commune incliti Poloniae Regni privolegium constitutionem”, tzw. „Statuty Jana Łaskiego”, wydane w Krakowie, w drukarni Jana Hallera, 1506 r.  a także „Żywot św. Stanisława biskupa” spisany przez Jana Długosza (1415-1480). Swoimi rozmiarami uwagę przyciąga „Księga Hymnów i Psalmów” rękopis, kodeks pergaminowy spisany przez Francisco a Brandelio, w Rzymie, w 1750 r. Warto zwrócić także uwagę na trzy Biblie- Leopolity z 1577 r., Brzeską zwaną też Radzwiłłowską z 1563 r. i Jakuba Wujka z 1599 r.

Galeria sztuki sakralnej

Ekspozycja w tej sali to zbiór sztuki sakralnej z kolekcji muzeum. Eksponaty ukazują związek pomiędzy historią życia religijnego, duchowego a sztuką. Malarstwo, to głównie kopie wielkich mistrzów m.in. Leonarda da Vinci, Pietro Perugino, Francesco Raibolini, Petera Paula Rubensa. Warte uwagi są także rzeźby z XVIII I XIX w., z kręgu kultury hiszpańskiej, tkaniny (m.in. ornat z XVI/XVII w.), monstrancje, czy Maryja ukazana jako Dzieciątko w kołysce z Maison Raffl w Paryżu.

Galeria grafiki i rysunku

Grafika obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy. Nasza kolekcja grafiki i rysunku powstawała sukcesywnie od samych początków muzeum. Znajdują się w niej prace wielu znamienitych grafików włoskich, niderlandzkich, francuskich, niemieckich i polskich, m.in.: Rembrandta, Jana Piotra Norblina, Daniela Chodowieckiego, Lukasa Vorstermana, Cornelisa Galle, Stefano della Belli, Federica Baroccia. Rysunki m.in. Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego, Józefa Brandta.