SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego

Hospicjum znajduje się na terenie licheńskiego sanktuarium. Pomocą obejmuje ludzi u schyłku życia, nieuleczalnie chorych. Działania polegają głównie na walce z bólem, jak też na codziennych zabiegach pielęgnacyjnych takich jak karmienie, spacery.

Dom hospicyjny może przyjąć 24 pacjentów, do dyspozycji których przygotowano dziewięć 2-3 osobowych poko z łazienkami. Wyposażenie budynku jest w pełni profesjonalne, o najwyższym standardzie technicznym spełniającym, wymogi opieki paliatywnej. Podopieczni objęci są opieką wykwalifikowanego personelu lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, psychologów, dietetyka, duszpasterza i wolontariuszy.

X