SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

41. Piesza Pielgrzymka z Góry Kalwarii dotarła do Lichenia

„Z Maryją do Źródła Życia” pod takim hasłem, 7 lipca już po raz 41 wyruszyła z Góry Kalwarii do Lichenia Mariańska Piesza Pielgrzymka. W swoim haśle nawiązuje ona do osoby Maryi, Pani licheńskiego sanktuarium oraz do trwającego w Polskim Kościele trzyletniego programu duszpasterskiego pt.: „Eucharystia daje życie”.

Pielgrzymowanie rozpoczęło się wspólną Eucharystią w Sanktuarium św. o. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach.

Pielgrzymi wyruszyli na szlak, aby 15 lipca stanąć u stóp Bolesnej Królowej Polski. 

Zobacz wejście pielgrzymki do Lichenia  aquí

Więcej o 41. Pieszej Mariańskiej Pielgrzymce do Lichenia aquí

Comparte la publicación