SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Błogosławieństwo ziarna i wina

26 grudnia, w dzień wspomnienia pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską - świętego Szczepana, w kościołach błogosławi się owies - wiosenne zboże, które już niedługo posiane zostanie na polach pokrytych topniejącymi śniegami. Dzień później, w święto Jana Ewangelisty, zgodnie z dawną tradycją, błogosławione jest wino, symbol miłości Boga do człowieka i radości.

Błogosławieństwo owsa
Chrystus swoim przyjściem na świat uświęcił całe stworzenie, również ludzką pracę, w której często człowiekowi towarzyszą zwierzęta. W święto św. Szczepana kapłani błogosławią ziarno owsa, aby służył zwierzętom domowym za pokarm oraz lekarstwo i aby został zasiany na wiosnę jako zapowiedź obfitego plonu.
Błogosławieństwa dokonano także w bazylice licheńśkiej, podczas Mszy Świętej o godz. 12.00, której przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium.
Ziarno błogosławione jest 26 grudnia, we wspomnienie św. Szczepana, który był jednym z siedmiu pomocników Apostołów w Kościele jerozolimskim. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, jak „pełen łaski i mocy Ducha Świętego” głosił Dobrą Nowinę z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić. Został pierwszym męczennikiem, świadcząc swoją śmiercią o prawdziwości posłannictwa Chrystusa i Jego nauki.  Urzeczywistnił ideał doskonałego naśladowania Mistrza. Zginął kamienowany.
Uderzające jest podobieństwo między śmiercią Pana Jezusa i św. Szczepana: fałszywi świadkowie, śmierć poza miastem, oddanie się Jezusa Ojcu, a Szczepana – Jezusowi, przebaczanie prześladowcom. 

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Ty stworzyłeś zwierzęta, aby pomagały nam w pracy i w zaspokajaniu życiowych potrzeb. Ty obdarzyłeś człowieka władzą nad dziełami rąk swoich i wszystko złożyłeś pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, ptaki powietrzne i ryby morskie. Za wstawiennictwem świętego Szczepana, pierwszego męczennika, pokornie Cię prosimy: pobłogosław † ten owies, aby służył zwierzętom za pokarm i lekarstwo. Niech podawany w chorobie, przywróci im zdrowie, a zasiany na polach, przyniesie plon stokrotny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przypadające 27 grudnia święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty jest jedynym dniem w roku, kiedy w kościele można pobłogosławić wino specjalnym błogosławieństwem. Tradycja ta jest praktykowana w Kościele od setek lat i sięga samego św. Jana!
W licheńskiej bazylice w czasie Mszy św. o godz. 12.00, której przewodniczył ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólny marianów również pobłogosławiono wino.
Wino jest ważnym elementem kultury żydowskiej oraz chrześcijańskiej. W Biblii występuje prawie 500 razy. Jest symbolem radości i miłości Boga do człowieka.
Pogański kapłan, Aristodemus, słysząc opowieści św. Jana Ewangelisty o cudach i zmartwychwstaniu Jezusa, postanowił podać mu zatrute wino. Miała to być próba – jeśli Jan wypiłby wino bez lęku, kapłan i jego świątynia przyjęliby wiarę w Chrystusa. Najpierw podał napój dwom skazańcom, którzy natychmiast zmarli. Święty pobłogosławił wino, po czym wypił je bez szkody. Następnie przywrócił do życia otrutych skazańców, a Artistodemus poprosił o chrzest.
Na pamiątkę tego wydarzenia Efezjanie błogosławili wino tą samą Janową modlitwą dziękczynną. W XIII wieku tradycja ta rozpowszechniła się już na cały Kościół.

"Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Twój Syn Jednorodzony, nasz Pan, Jezus Chrystus, ustanawiając Eucharystię, obrał wino jako znak Nowego Przymierza we Krwi swojej. Pobłogosław † to wino i zachowaj od niebezpieczeństwa choroby tych, którzy będą je kosztować. Za wstawiennictwem świętego Jana, ucznia, którego Jezus miłował, umacniaj wśród nas wzajemną zgodę i bratnią miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen"

Comparte la publicación