SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Dbajmy o „Betlejem” naszych serc – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w licheńskiej bazylice

Św. Szczepan daje przykład, jak głosić Dobrą Nowinę, czyli żyć zgodnie z Ewangelią począwszy od naszego domu, życia małżeńskiego czy rodzinnego. Przyjmując Jezusa, trzeba zgodzić się na trud duchowej walki z grzechem – usłyszeli wierni zgromadzeni w licheńskiej bazylice na południowej Mszy Świętej w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

Ks. Janusz Kumala, kustosz licheńskiego sanktuarium podczas homilii, 26 grudnia 2022 r.

W słowach homilii, podczas południowej Mszy św. w bazylice licheńskiej, ks. Kumala przybliżył postawę poświęcenia i przebaczenia oprawcom pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską. – Bóg zaprasza nas na drogę świadectwa o Jezusie, jak św. Szczepana. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach nie ma prześladowań na tle religijnym, ale to nie prawda. Każdego roku z powodu wiary w Chrystusa oddaje życie 170 tys. osób na całym świecie. Dzisiejsze czasy oczekują wyznania wiary i również nas dotyczą prześladowania. Wydawałoby się, że dziś szanuje się innych ludzi, a nie tak dawno Komisja Europejska chciała wymazać z języka Europejczyków określenie „Boże Narodzenie”. W niektórych krajach zakazane jest posiadanie Biblii czy obchodzenie Bożego Narodzenia. Ale także w naszej codzienności może nas ktoś wyśmiać, przekonać, że żyjemy w średniowieczu i nie ma Pana Boga – wymieniał kustosz sanktuarium. Św. Szczepan powierzył swoje życie Jezusowi, czym naraził się przeciwnikom Chrystusa. Ks. Kumala podkreślił, że życie Ewangelią należy rozpocząć w naszych domach, małżeństwach i rodzinach, by je ratować. Ważne, by dzieci wzrastały w atmosferze miłości i dobroci, cieszyły się obecnością rodziców. – Tym, który chce rozbić jedność ludzi, jest szatan. Dobrym przykładem są świąteczne prezenty, które po świętach można wymienić czy zwrócić. Tak może być potraktowany i Pan Bóg, odłożony na półkę, odrzucony, bo codzienne życie biegnie. Bóg jednak chce być w naszych sercach i życiu, chce je kształtować, byśmy znaleźli szczęście. Święta Bożego Narodzenia przypominają, że przyjmując Jezusa, trzeba zgodzić się na trud, podjęcie cierpienia, duchowej walki z grzechem, który nas niszczy od wewnątrz – mówił celebrans.

Ks. Janusz Kumala zaznaczył także, jak ważne jest codzienne przebaczanie za wyrządzone krzywdy. – Czy można przebaczyć komuś, kto wyrządza zło w moim życiu – zabił ojca, dziecko, zdradził? Czy Ukraina może przebaczyć Rosji? Jeśli nie będzie przebaczenia, to nie przyjdzie pokój
w małżeństwach, rodzinach i między narodami. To wymaga ogromnej wiary, ale jest możliwe. Módlmy się, byśmy potrafili przebaczać sobie nawzajem w codzienności. Dbajmy, by w naszych sercach zawsze było „Betlejem”, w którym mieszka Jezus – mówił ks. Janusz Kumala.

Po Eucharystii kustosz licheńskiego sanktuarium pobłogosławił ziarna owsa, aby służył zwierzętom domowym za pokarm i lekarstwo i aby został zasiany na wiosnę jako zapowiedź obfitego plonu.

Podczas Mszy św. śpiewem modlił się chór bazyliki licheńskiej „Stabat Mater”.

W najbliższy piątek, 30 grudnia, zapraszamy na święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. To dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin, podczas każdej Mszy św. małżeństwa będą miały okazję, by odnowić przyrzeczenia małżeńskie oraz oddać swoją rodzinę pod opiekę Matce Bożej Licheńskiej.

Po Mszy świętej o godz. 12.00 odbędzie się „Dziecięce kolędowanie”. Dzieci będą miały okazję zaśpiewać ulubione kolędy. Zachęcamy dzieci
w każdym wieku, najmłodszych mogą wspierać rodzice, do wyśpiewania bożonarodzeniowej radości i spędzenia tego czasu narodzin Dzieciątka Jezus u boku Matki Bożej Licheńskiej.

Comparte la publicación