SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Día de expiación por el pecado del aborto

W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej 23 lipca pielgrzymi zanosili modlitwę przebłagalną za grzech aborcji przed cudownym wizerunkiem Bolesnej Królowej Polski.

W przypadające tego dnia święto św. Brygidy, patronki Europy, południowej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jarosław Hybza MIC. Marianin przypomniał, że w 1850 roku w lesie grąblińskim Matka Boża podczas objawień wzywała do pokuty za grzechy i do nawrócenia. – Wezwanie to nie straciło na ważności po 172 latach i jest aktualne również dziś. Bóg wzywa nas wszystkich byśmy dbali o jakość naszego serca, życia wewnętrznego, przystępowania do sakramentu pokuty i nawrócenia oraz przyjmowania Chrystusa w sakramencie Eucharystii – podkreślił.

W obchodzony w licheńskim sanktuarium Dzień modlitwy przebłagalnej za grzech aborcji ks. Hybza podkreślił też wartość każdego życia od narodzin do naturalnej śmierci i zaznaczył, jak ważne jest pogłębianie świadomości, że ludzie życie jest cenne, bo jest Bożym darem.

Na świecie dokonuje się nawet ponad 55 milionów aborcji rocznie, a za tą liczbą podąża dramat  rodziców i ich najbliższej rodziny. Uczestnicy Mszy św. przepraszali za odrzucenie Bożego daru życia, za decyzje mężczyzn, którzy nakłaniając kobiety do aborcji, nie podjęli powołania ojcostwa, oraz kobiet, które nie otworzyły się na macierzyńską miłość. Jednocześnie pielgrzymi dziękowali za każde przyjęte życie, każde dziecko, które jest Bożym błogosławieństwem w rodzinie i za dar własnego życia.

Ks. Hybza przybliżył też zgromadzonym historię życia św. Brygidy, która przyjęła powołanie życia małżeńskiego i rodzinnego, wychowała ośmioro dzieci. – Św. Brygida jest patronką żon i matek. Często przystępowała do sakramentów świętych i wiodła życie zakorzenione w Chrystusie. Niech będzie dla nas impulsem, byśmy codziennie nawracali się do Boga – mówił.  

Comparte la publicación