SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Dzień Ojca – ojcowie zawierzyli swoje życie, powołanie i rodziny św. Józefowi

Pielgrzymi świętowali 19 czerwca Dzień Ojca w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Tej niedzieli rozpoczęły się też w Licheniu Diecezjalne Dni Rodziny z racji zakończenia Roku Rodziny w Kościele.

Co piąte dziecko wychowuje się bez ojca, a więc rzesza młodych ludzi nie doświadcza miłości ojca, bo kryzysy rodziny często kończą się dramatem rozwodu. Problem braku ojca wśród młodego pokolenia jest poważny, dlatego jego pierwszym zadaniem jest troska o swoją rodzinę, by była trwała i silna. O rozwój rodziny, którego istotą jest miłość małżeństwa sakramentalnego. Już sama miłość małżonków jest wyrazem miłości wobec dzieci, bo dzięki temu wzrastają do przyszłego życia, tym piękniejszego, im piękniejsza jest miłość rodziców

Podczas niedzielnej południowej Mszy św. wierni szczególnie zawierzali Bogu wszystkich obdarzonych łaską ojcostwa. Prosili o wsparcie Boga w tym powołaniu i dziękowali za swoich ojców. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Janusz Kumala. – Zadaniami ojcostwa są naśladowanie Pana Boga i troska o drugiego człowieka, a najważniejsze to miłość do Pana Boga i modlitwa – kustosz licheńskiego sanktuarium zachęcił, by spojrzeć na ojcostwo, jak na piękny dar od Boga, który wspiera i uzdalnia mężczyzn do pełnienia tej misji.
Ksiądz Kumala zwrócił też uwagę na problemy, które dotyczą tematu ojcostwa. – Co piąte dziecko wychowuje się bez ojca, a więc rzesza młodych ludzi nie doświadcza miłości ojca, bo kryzysy rodziny często kończą się dramatem rozwodu. Problem braku ojca wśród młodego pokolenia jest poważny, dlatego jego pierwszym zadaniem jest troska o swoją rodzinę, by była trwała i silna. O rozwój rodziny, którego istotą jest miłość małżeństwa sakramentalnego. Już sama miłość małżonków jest wyrazem miłości wobec dzieci, bo dzięki temu wzrastają do przyszłego życia, tym piękniejszego, im piękniejsza jest miłość rodziców – zaznaczył ks. Janusz Kumala.
Po Eucharystii ojcowie zawierzyli swoje życie, powołanie i rodziny św. Józefowi oraz otrzymali indywidualne błogosławieństwo. We Mszy św. uczestniczył chór Laurenti pod dyrekcją Mateusza Gałuszki.
 
Dzień Ojca w licheńskim sanktuarium otworzył świętowanie Diecezjalnych Dni Rodziny. Codziennie, aż do niedzieli, 26 czerwca, będziemy modlić się w intencji rodzin podczas nabożeństw i słuchać tematycznych konferencji oraz świadectw. Każdego dnia modlitwa animowana będzie przez inną grupę i parafię z terenu Diecezji Włocławskiej.
Codzienna modlitwa ojca
 
Matko Boża Licheńska, Bolesna Królowo Polski i Patronko szczęścia rodzinnego, która jesteś Przewodniczką mojej rodziny, pomóż mi i wspieraj mnie w moim ojcostwie.
Bądź ze mną, kiedy podejmuję trudne decyzje i pozwól mi pamiętać o tym, abym zawsze troszczył się o zdrowie i szczęście mojej rodziny. Prowadź mnie tak, abym był jej wierny, a nade wszystko, abym był wierny Bogu.
Amén.
Texto y fotos: Oficina de Prensa del Santuario

Comparte la publicación