SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Adwent to czas nadziei – II Niedziela Adwentu

Główną Mszę Świętą w II Niedzielę Adwentu w bazylice licheńskiej rozpoczęła intronizacja Pisma Świętego. Na zakończenie liturgii pobłogosławione zostały opłatki wigilijne, które obecni mogli zabrać do swoich domów. Po Eucharystii odbył się koncert pieśni maryjnych „Tota pulchra” w wykonaniu Barbary Kaczor, organistki licheńskiej bazyliki.

Rozpoczynając południową Mszę Świętą ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz sanktuarium wyjaśnił znaczenie szczególnego eksponowania księgi Pisma Świętego. Znak wniesienia jej ma przypominać, że tym, co rozświetla ludzkie życie, wyprowadza nas z ciemności, smutków, jest Słowo Boga kocha jącego każdego człowieka.

Ksiądz kustosz w homilii przypomniał, ze adwent dzieli się na dwie części. Aktualnie trwa pierwsza przygotowująca do przyjścia Mesjasza na końcu czasów. –Przyjdzie na końcu czasów, by dokonać sądu. Jesteśmy zaproszeni, by myśleć o tym, że nasze ziemskie życie ma kres i jesteśmy powołani do wieczności –  mówił zakonnik.

Zdaniem księdza kustosza słowo Boże jest nośnikiem Bożej miłości, za którą człowiek bardzo tęskni. Często sobie tego nie uświadamiamy i szukamy jej namiastek w innych rzeczach. Sensem życia chrześcijańskiego jest, by słowo Boże stawało się ciałem w ludzkim życiu, by słysząc je przekładać na swoje codzienne wybory, decyzje. Adwent to czas budzenia nadziei i odnajdywania drogi zaspokajania tych wewnętrznych głodów. To Słowo Boże niesie miłość i nadzieję.

Na zakończenie Mszy Świętej ksiądz kustosz pobłogosławił opłatki wigilijne. Obecni podczas liturgii mogli zabrać je do swoich domów, by przełamać się nimi w wieczór wigilijny, bądź dołączyć do wysyłanych świątecznych życzeń.

Comparte la publicación