SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

IV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziców do Lichenia – dziękujemy Bogu za naszych rodziców

W pierwszą niedzielę września w licheńskim sanktuarium odbył się Dzień modlitw w intencji rodziców pod hasłem „Rodzice w domu Matki”.

Podczas głównej Mszy św., której przewodniczył ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży marianów, rodzice przedstawiali swoje intencje Panu Bogu. Zgromadzeni otaczali modlitwą także rodziców, by nie zniechęcali trudnościami, bo Bóg powołując do rodzicielstwa, daje również potrzebne łaski, by sprostać temu najpiękniejszemu powołaniu.
Ks. Binda w odniesieniu do odczytanej Ewangelii według św. Łukasza, zachęcał do refleksji – jak traktuję Pana Jezusa? Czy zwracam się do Niego tylko wtedy, gdy potrzebuję pomocy? – Pan Jezus mówi – trwajcie w mojej miłości, nieustannie. Sekret szczęścia polega na budowaniu relacji z Jezusem, dlatego potrzeba nam przebywać w obecności Pana Boga zawsze i wszędzie. A nie tylko wtedy, gdy pozostaje wołać „Panie ratuj”. Każdy dzień życia, który przybliża nas do Boga, wieczności, powinien być rachunkiem sumienia – zaznaczył celebrans. – Msza św. jest przypomnieniem, kim On jest dla mnie – chce nieustannie dawać mi swojego Ducha. Tylko bliskość z Chrystusem pozwala inaczej spojrzeć na swoje życie, w relacji ze współmałżonkiem, rodzicami czy dziećmi. Po ludzku patrząc trudno być ze sobą, bo każdy jest inny, ale inność ma nie być przeszkodą, tylko ubogaceniem. Na kanwie miłości Bożej mam kochać drugiego człowieka – tłumaczył.
 
 
Rodzicielstwo to odpowiedzialność za powierzone życie i towarzyszenie swoim dzieciom
Po Eucharystii ks. Bogusław Binda odmówił modlitwę za rodziców: 
 
„Wszechmogący, wieczny Boże dziękujemy Ci za naszych rodziców. Po Tobie, Boże, zawdzięczamy im najwięcej. Oni byli Twoimi współpracownikami w przekazaniu nam daru życia i żywej wiary. To oni, nie szczędząc sił i pracy, włożyli wiele troski w nasze wykształcenie i wychowanie. Boże Ojcze spraw, byśmy potrafili docenić ich starania i być im za wszystko wdzięczni. Ty zaś łaską swoją racz wynagrodzić ich trud, obdarz ich Pani zdrowiem i wszystkimi łaskami, które są im potrzebne do szczęścia i zbawienia…”.
 
Rodzicielstwo jest darem i odpowiedzialnością. Darem, ponieważ to Bóg obdarza łaską rodzicielstwa, zawierza rodzicom nowe życie, dzieci, i otacza opieką. Rodzicielstwo to także odpowiedzialność za powierzone życie i towarzyszenie swoim dzieciom. – Maryja, w cudownym wizerunku Matki Bożej Licheńskiej, zaprasza nas, swoje dzieci, byśmy byli wierni Chrystusowi – zakończył ks. Binda.

Comparte la publicación