SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Międzynarodowy Dzień Strażaka w licheńskim sanktuarium

Druhowie strażacy z jednostek OSP Helenów, Grąblin oraz Licheń modlili się o opiekę Matki Bożej i swojego patrona podczas Mszy św. w święto św. Floriana w bazylice licheńskiej.

W Międzynarodowy Dzień Strażaka ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium przewodniczący Eucharystii, nawiązał do definicji pożaru podczas homilii. Niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia powoduje m.in. zagrożenie życia człowieka. – W życiu duchowym zagrożenie dla funkcjonowania człowieka, którego naturalnym środowiskiem jest stan łaski uświęcającej, stanowi grzech – podkreślił ksiądz kustosz. Ratunkiem w takiej sytuacji jest spowiedź, udanie się do konfesjonału, by zgasić pożar, siejący zniszczenie. Ks. Homoncik wyraził wdzięczność wobec druhów strażaków za natychmiastowe działanie w przypadku zagrożenia i życzył im opieki Najświętszej Maryi Panny oraz św. Floriana.

Dla każdego strażaka pełnienie tej funkcji to coś wielkiego. – Wszyscy jesteśmy z parafii licheńskiej, dlatego też dla każdego z nas ważne jest, by podczas Mszy św. pomodlić się za nasze bezpieczne powroty i uczcić św. Floriana. Sercem naszej jednostki jest młodzieżowa drużyna pożarnicza, cieszymy się, że młodzi do nas dołączają, podtrzymujemy tę tradycję i zapraszamy kolejne osoby – zachęcał Artur Maciejewski, naczelnik OSP w Licheniu Starym. – Młodzież już w wieku 12 lat zdobywa wiedzę, obserwuje pracę, którą starsi koledzy wykonują na co dzień. W wieku 18 lat mogą przystąpić do podstawowego kursu na strażaka i badań, by po ich ukończeniu brać udział w zdarzeniach – dodał.

Strażacy dołączają do licheńskiej jednostki rodzinnie – wuja, tata, dziadek są w straży, i także młodzi podtrzymują rodzinną tradycję. – W święto św. Floriana prosimy, żeby nas bronił przy każdej akcji, zawsze modlimy się o jego wsparcie – mówiła Michalina Maciejewska. Członkowie drużyny dbają o przekazywanie wiedzy młodszym pokoleniom. – Chętnie przyjmujemy nowych członków naszej młodzieżowej drużyny, ponieważ niedługo starsi członkowie przejdą do służby czynnej. A służymy innym również poprzez akcje charytatywne, współpracujemy z innymi jednostkami i zwiedzamy różne miejsca. Zapraszamy do naszych szeregów, spotykamy się w każdą sobotę o godz. 10 – zapraszał Krzysztof Operacz.

Motto druhów strażaków brzmi: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Międzynarodowy Dzień Strażaka został ustanowiony w hołdzie za trud i narażanie życia strażaków, w podziękowaniu za pomoc i ratunek oraz w hołdzie tym, którzy ponieśli śmierć podczas służby drugiemu człowiekowi.

Comparte la publicación