SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Día internacional del voluntariado

Przed Międzynarodowym Dniem Wolontariusza, który obchodzony jest 5 grudnia w Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym spotkali się wolontariusze posługujący w dziełach charytatywnych Fundacji SPEM DONARE: Hospicjum św. Stanisława Papczyńskiego, Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym oraz instruktorki Ośrodka Wsparcia Płodności.

Po Mszy Świętej odprawionej przez ks. Sławomira Homoncika MIC, kustosza sanktuarium oraz ks. Krzysztofa Jagodę MIC, kapelana hospicjum modlono się litanią do św. Józefa, którego licheńscy wolontariusze mają za swojego patrona. Następnie odbyło się spotkanie z ks. Janem Kosmowskim MIC, historykiem i autorem książek m.in o początkach i dziejach Zgromadzenia Księży Marianów. Zakonnik opowiedział wolontariuszom m. in. o o ks Krzysztofie Szwermickim MIC, duszpasterzu sybiraków.
Wolontariat  to świadome, dobrowolne oraz bezinteresowne działanie na rzecz potrzebujących. Wolontariuszem może być każdy, cechujący się wrażliwością, uczciwością i chęcią podjęcia niezbędnych zadań niosących wsparcie, niezależnie od posiadanego zawodu, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. W licheńskim hospicjum wolontariat dzieli się na opiekuńczy, który  tworzą wolontariusze,  mający bezpośredni kontakt z chorym na oddziale i akcyjny angażujący wolontariuszy do pomocy w jednorazowych bądź cyklicznych działaniach organizowanych na rzecz Hospicjum. Aby zostać wolontariuszem opiekuńczym trzeba przejść szkolenie. Więcej na stronie Fundacji.

Comparte la publicación