SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

„Myśląc Ojczyzna” okolicznościowy koncert chórów i orkiestr OSP

- To dzień szczególny i wyjątkowy. Chcemy uczcić tysiące strażaków. Podziękować za ich ofiarną służbę, obecność między nami. Za to, że odpowiadają na powołanie Pana Boga, by służyć ludziom – powitał setki druhów Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Przeciwpożarowych przybyłych do licheńskiego sanktuarium ks. Janusz Kumala MIC, kustosz miejsca. W pierwszą październikową niedzielę strażackie chóry i orkiestry modliły się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej podczas południowej Mszy Świętej, po której odbył się okolicznościowy koncert „Myśląc Ojczyzna”.

W imieniu Rycerzy św. Floriana opiekunom licheńskiego sanktuarium dziękował Waldemar Pawlak, prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który 1 października został wybrany na kolejną kadencję. Prezes Pawlak wyjaśnił, że niedzielny koncert był zwieńczeniem obchodów stulecia ZOSP RP. – We wszystkich językach strażackie zawołanie, jak się okazuje, jest podobne, Bogu na chwalę, ludziom na pożytek – dodał.

W wygłoszonej homilii ks. Kumala podkreślał wymiar bezinteresowności i służebności Ochotniczej Straży Pożarnej:

– Dzisiaj chcemy dostrzec i podkreślić piękno służby ochotników strażaków. Tej grupy ludzi, która w sposób całkowicie wolny, bezinteresowny, spontaniczny odpowiada na wezwanie, by służyć. By być strażakiem, trzeba być ze sobą razem. Trzeba tworzyć wspólnotę. Istotą takiej wspólnoty jest wzajemne zaufanie, bycie dla siebie, gotowość oddania życia.

Ks. Kumala nawiązał do wydarzenia sprzed 101 lat, gdy nastąpiło porozumienie przywódców wszystkich strażackich związków dzielnicowych. 8 września 1921 r. w Warszawie spotkało się 3.690 delegatów na I Krajowy Zjazd Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

– Po tych stu latach trzeba nam zapytać, co dalej. Jaka przyszłość przed strażą pożarną? Ważne, by zauważyć, że ta przyszłość jest czymś niejako zapewnionym przez Pana Boga. Istotą działania OSP jest troska o innych ludzi, wyrażanie miłości poprzez czyn i zaangażowanie. Dzięki temu OSP nigdy istnieć nie przestanie! Tak wynika z logiki miłości i logiki działania Boga w nas, który powołuje nas do służby innym ludziom. To się nigdy nie skończy. Cieszy obecność młodzieży strażackiej. To znak, ze Bóg ciągle budzi w sercach wewnętrzne przynaglenie, by służyć innym – zauważył marianin.

Ksiądz kustosz podkreślał także wymiar zaangażowania strażaków ochotników w życie lokalnej wspólnoty i zachęcał do postawy dziękowania im za bezinteresowną i pełną oddania służbę.

– Najlepszym sposobem, by podziękować, jest odpowiedzieć tym samym, służbą, gotowością współpracy, postawą wdzięczności. Dobro, które otrzymujemy jest bezinteresownym darem, jaki przychodzi poprzez ludzi. Nie raz z wielkim wysiłkiem, oddaniem swojego życia. Za to mamy być wdzięczni i wspierać OSP. Cieszyć się, że są blisko nas, zawsze gotowi do akcji i pomocy. Gdy słyszymy syrenę strażacką, wzbudźmy w sercu chwilę modlitwy, by wesprzeć strażaków jadących na ratunek ludziom i ich dobytku – zachęcał kapłan.

Zwrócił także uwagę na białego orła obecnego na piersiach Maryi w licheńskim wizerunku. –To niech będzie szkołą miłości dla nas. Jeśli będziemy mieli w sercu naszą Ojczyznę jak Maryja, ona będzie zawsze bezpieczna.

W liturgii oprócz chórów i orkiestr strażackich uczestniczyły także poczty sztandarowe. Po liturgii odbył się okolicznościowy koncert zatytułowany „Myśląc Ojczyzna”. W licheńskiej świątyni zabrzmiały m. in. Mazurek Dąbrowskiego, Rota, Hymn ZOSP RP czy „Soli Deo – Jedynemu Bogu” – hymn na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego.

– Po tych stu latach trzeba nam zapytać, co dalej. Jaka przyszłość przed strażą pożarną? Ważne, by zauważyć, że ta przyszłość jest czymś niejako zapewnionym przez Pana Boga. Istotą działania OSP jest troska o innych ludzi, wyrażanie miłości poprzez czyn i zaangażowanie. Dzięki temu OSP nigdy istnieć nie przestanie! Tak wynika z logiki miłości i logiki działania Boga w nas, który powołuje nas do służby innym ludziom. To się nigdy nie skończy. Cieszy obecność młodzieży strażackiej. To znak, ze Bóg ciągle budzi w sercach wewnętrzne przynaglenie, by służyć innym – zauważył marianin.

Ksiądz kustosz podkreślał także wymiar zaangażowania strażaków ochotników w życie lokalnej wspólnoty i zachęcał do postawy dziękowania im za bezinteresowną i pełną oddania służbę.

– Najlepszym sposobem, by podziękować, jest odpowiedzieć tym samym, służbą, gotowością współpracy, postawą wdzięczności. Dobro, które otrzymujemy jest bezinteresownym darem, jaki przychodzi poprzez ludzi. Nie raz z wielkim wysiłkiem, oddaniem swojego życia. Za to mamy być wdzięczni i wspierać OSP. Cieszyć się, że są blisko nas, zawsze gotowi do akcji i pomocy. Gdy słyszymy syrenę strażacką, wzbudźmy w sercu chwilę modlitwy, by wesprzeć strażaków jadących na ratunek ludziom i ich dobytku – zachęcał kapłan.

 

Podziękowania składane przez Waldemara Pawlaka, prezesa ZOSP RP
Poczty sztandarowe OSP

„Łączy nas ciągłość pokoleń/  Łączy potrzeba wspólnego działania/ Mocna jak stal braterska nić/ By zawsze gotowym być./ Nie służba i nie rozkaz/ Lecz w głębi duszy troska/ Nakazem naszym by złożyć/ Daninę potu i krwi./ Nie służba i nie rozkaz/ Lecz w głębi serca Polska/ Dla niej rozbrzmiewa ochotników śpiew/ Płonie w nas strażacki zew” – śpiewali chórzyści w utworze „Płonie w nas strażacki zew” skomponowanym specjalnie na jubileusz stulecia związku (Muz. Bolesław Kurek, sł. Andrzej Tworek).

Według statystyk Państwowej Straży Pożarnej w 2021 r. w działaniach ratowniczo-gaśniczych wzięło udział niemal 1908 tys. druhów OSP. W Polsce istnieje ponad 16 tysięcy Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to stowarzyszenia opierające działalność na społecznej pracy członków. Ich działalność jest szersza niż ratownictwo (pożarnicze, techniczne, komunikacyjne, medyczne, wodne, chemiczne czy ekologiczne). Prowadzą również w swoich środowiskach szeroką działalność kulturalną, edukacyjną oraz sportową. Strażnice OSP stają się miejscem kultywowania tradycji narodowej, kultury i sztuki. Pod patronatem OSP funkcjonuje około 800 orkiestr, 300 zespołów artystycznych, ponad 600 drużyn sportowych. Ponadto w Polsce działa blisko dziewięć i pół tysiąca drużyn młodzieżowych, zrzeszających około 90 tysięcy dziewcząt i chłopców w wieku 12-18 lat.

Fragmenty koncertu okolicznościowego „Myśląc Ojczyzna” w wykonaniu chórów i orkiestr OSP.

Comparte la publicación