SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Ochotnicze Hufce Pracy u Matki Bożej Licheńskiej

Opiece i wstawiennictwu Matki Bożej nowy rok szkoleniowy powierzała młodzież Ochotniczych Hufców Pracy podczas ogólnopolskiej inauguracji, która odbyła się w licheńskim sanktuarium w czwartek, 28 września.

Każdej jesieni osoby rozpoczynające edukację w OHP składają uroczyste ślubowanie podczas inauguracji roku szkoleniowego w licheńskiej bazylice. Odnawiany jest także akt zawierzenia Matce Bożej. Spotkanie rozpoczęło się na placu przed dzwonnicą. Uczestników przywitał ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz sanktuarium, który wyraził radość z kolejnego spotkania młodzieży OHP w sanktuarium w Licheniu Starym, podkreślając, że to miejsce jest domem Matki otwartym dla wszystkich.

W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści, Beata Maszewska, wicewojewoda wielkopolski, ks. bp Krzysztof Włodarczyk, biskup bydgoski, ks. prałat Jarosław Sroka, krajowy duszpasterz OHP oraz duszpasterze wojewódzcy, Piotr Modzelewski, zastępca komendanta głównego OHP, przedstawiciele komendy głównej i wojewódzkich komend hufców pracy, centrów kształcenia i wychowania, kadra i uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju.
Piotr Modzelewski, zastępca komendanta głównego OHP przypomniał słowa św. Jana Pawła II, patrona OHP, który mówił, że najbardziej twórczą z prac jest praca nad sobą, która pozwala odkrywać uroki młodości. Nazwał sanktuarium szczególnym miejscem dla Ochotniczych Hufców Pracy, które zostało wypełnione  duchowym pięknem. – Jest symbolem jedności, pracy i poświęcenia, które odzwierciedlają wartości, jakimi kierujemy się w naszej instytucji – mówił.

Do uczestników listy skierowali Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki oraz Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki. Premier przypomniał zadania Ochotniczych Hufców Pracy, a wśród nich szczególnie zwrócił uwagę na pracę wychowawczą, „bez której trudno wyobrazić sobie zdrowe społeczeństwo (…) Musimy mieć świadomość, że w wychowaniu młodych istotne jest kształtowanie profilu etycznego człowieka”.

Wydarzenie było okazją, by podziękować pracownikom opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym za ich odpowiedzialną pracę, zaangażowanie, wsparcie i pomoc okazywaną młodym ludziom, dzięki której mogą oni bez uprzedzeń funkcjonować w dorosłym życiu. Przyznano medale Komisji Edukacji Narodowej, honorowe odznaki Meritis pro Familia i honorowe odznaki OHP. Wręczono także listy gratulacyjne i nagrody absolwentom OHP, którzy zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie Absolwent Roku OHP 2022/23. Uhonorowani działali w wolontariatach, uczestniczyli w kołach zainteresowań, zwyciężali w różnorodnych konkursach i zawodach, promowali działalność hufców pracy.

Po zakończeniu pierwszej części wydarzenia, młodzież przeszła w pochodzie do bazyliki przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych pod dyr. Roberta Żurańskiego. Przed wejściem do świątyni delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II, patrona Ochotniczych Hufców Pracy. Mszy Świętej w bazylice przewodniczył Krzysztof Włodarczyk, biskup bydgoski. Liturgię koncelebrowali m.in. ks. prał. Jarosław Sroka, krajowy duszpasterz OHP oraz ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz sanktuarium.

W homilii ksiądz biskup zauważył, że priorytetem w pracy szkoleniowej OHP jest troska o najlepsze efekty szkoleń nowych pokoleń młodych ludzi gotowych do ciężkiej pracy i służby Ojczyźnie. – Naszym wspólnym pragnieniem jest to, by kształciły nie tylko ludzi do pracy, ale też samodzielnego życia, podejmowania wyzwań i pracy w zespole. Szkolenie ma wymiar relacyjny – zauważył hierarcha, zachęcając, by młodzi ludzie otwierali się i pozwalali prowadzić swoim nauczycielom. Przed uczestnikami przedstawił „ideę trzech W”: – „warto wiedzieć więcej”. – Wiara polega osobistej relacji z Chrystusem, przylgnięciu do Niego całym sercem i duszą.

Podczas liturgii odbyło się ślubowanie, które jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia. „Matko Boża, Niepokalana Maryjo, pomóż nam odnaleźć własną drogę w życiu. Spraw, aby ślubowanie złożone przez Twoim ołtarzem, pomogło nam w pracy nad sobą, w harmonijnym rozwoju naszych zdolności fizycznych, intelektualnych i moralnych” – prosili przedstawiciele młodzieży podczas uroczystego ślubowania uczestników pierwszego rocznika OHP.

– Ta praca to wyzwanie, ale też przyjemność i źródło satysfakcji – mówiła jedna z nagrodzonych nauczycielek,  Elżbieta Dziemianiuk z Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. – Widzimy, że nasza praca nie idzie na marne, co jest motorem do działania, choć czasami efekty widać po jakimś czasie – opowiadała. Na co dzień pani Dziemianiuk pracuje w dziale odpowiedzialnym m.in. za organizację staży zagranicznych dla młodzieży, gdzie mogą nie tylko zdobyć doświadczenie zawodowe, ale też poznać rówieśników z różnych krajów. – Niejednokrotnie przed trafieniem do OHP młodzież zajmowała ostatnie miejsca na listach rekrutacyjnych, tutaj otrzymują szansę na rozwój  poprzez udział w projektach zagranicznych. Uczą się, przyjeżdżają odmienieni, widać po nich, że inaczej funkcjonują, są bardziej otwarci, pewni siebie, zdobywają wiedzę i doświadczenie – przyznała.

Pielgrzymki OHP do licheńskiego sanktuarium rozpoczęły się w 1998 roku, gdy z okazji 40. rocznicy powstania OHP, w Koninie odbył się Ogólnopolski Zlot Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy.

Comparte la publicación