SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Pielgrzymka poznańskiej Caritas do Lichenia „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”

Caritas archidiecezji poznańskiej w odpowiedzi na coraz większe potrzeby wolontariatu oraz chęci zaangażowania osób świeckich w działalność Kościoła, zorganizowała 10 września pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej pod hasłem „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Ks. bp Zdzisław Fortuniak, 10 września 2022 r.
Uczestnicy pielgrzymki Caritas w licheńskiej świątyni, 10 września 2022 r.

 

Wspólne spotkanie rozpoczęło się w bazylice licheńskiej Mszą Świętą o godz. 10, której przewodniczył ks. biskup Zdzisław Fortuniak. Hasłem były słowa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (j 2,5). Zgromadzonych powitał ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium.

Ksiądz biskup na początku homilii zauważył, że udział Maryi w historii zbawienia w większości upłynął na codziennych zajęciach, wychowaniu Syna. – Chrześcijanin nie żyje dla siebie, ale jest na służbie. Poznaje się go nie po pięknych słowach, ale wypełnianiu woli Chrystusa. (…) Te rozważania są bliskie uczestnikom pielgrzymki. Służba charytatywna jest wypełnieniem misji Kościoła, który nie może być zwolniony od czynienia caritas, miłości służebnej. Przez miłość caritas Kościół nieustannie wychodzi naprzeciw potrzebującym. Kościół nie może zaniedbać posługi miłości, tak jak sakramentów świętych i głoszenia Słowa Bożego. Caritas nie jest dla Kościoła sposobem pełnienia opieki społecznej, którą można komuś przekazać, ale jest niezbywalnym wyrazem jego istoty – zaznaczył ks. bp Fortuniak. Przypomniał również, że Chrystus zobowiązuje do pokory w służbie pełnionej na rzecz innych, dlatego koniecznym do pełnionej służby jest życie duchowe i sakramentalne. – Niech temu służy pielgrzymka do Matki Bożej Licheńskiej. Bo chrześcijanin nie żyje dla siebie, a jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi – mówił ksiądz biskup.

Spotkanie zakończyło się panelem warsztatowym dla wolontariuszy oraz kandydatów, podczas którego zostały przedstawione struktury wolontariatu, a wolontariusze odkrywali nowego ducha do działania w codziennym życiu.

Comparte la publicación