SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Pierwsza Niedziela Adwentu w licheńskim sanktuarium

Nowy rok liturgiczny pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” otwiera zarazem okres radosnego oczekiwania, czuwania na Wcielenie Chrystusa – Święta Bożego Narodzenia i Jego przyjście na końcu czasów. Kościół poprzez liturgię Słowa okresu Adwentu wzywa do zmiany, do nawrócenia, prostowania ścieżek dla Pana.

Ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, który przewodniczył południowej Mszy św. 3 grudnia, zauważył, że prorok Izajasz podaje także konkretną dobrą nowinę. „Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. (…) A jednak, Panie, Ty jesteś naszym ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich”. Podobne słowa kieruje św. Paweł do Koryntian w swoim liście. – Wszyscy jesteśmy własnością Boga, a skoro Pan Bóg nas stworzył z miłości, to ma w nas upodobanie – mówił w homilii. Podkreślił, że podczas Adwentu rozlega się wołanie Pana Boga, wezwanie do czuwania, bo Bóg przychodzi nie tylko na końcu czasów, ale każdego dnia ze swoją miłością. To czas zaproszenia do odkrywania Pana Boga.

Podczas Mszy św. ksiądz kustosz poświęcił roratkę, która jest symbolem Matki Bożej, czuwającej, oczekującej na przyjście Jezusa. – Światło świecy rozświetla mrok, jest punktem odniesienia, wzorem Maryi, która jest rozkochana w Bogu – mówił ksiądz kustosz.


Całe życie jest Adwentem – powinno być nakierowane na dostrzeganie Chrystusa. Adwent wiąże się z naszym przygotowaniem, ale to przede wszystkim czas, w którym Bóg przypomina o swojej obecności i pragnie, by człowiek był z Nim złączony, czego wzorem jest Maryja. – Na czas Adwentu życzę nie tyle wysiłku i odwagi zmagania się ze słabościami, ale wrażliwości, odkrycia że Bóg jest blisko i przychodzi z miłością – mówił ks. Homoncik.

Po Mszy św. pielgrzymi mogli wesprzeć Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, kupując świecę Caritas na stół wigilijny. Środki zebrane dzięki dystrybucji świec Caritas są każdego roku przeznaczone m.in. na finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, stypendiów oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu.

W piątek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – tytularne święto Zgromadzenia Marianów, opiekunów licheńskiego sanktuarium. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00, podczas której marianie odnowią nasze śluby zakonne, przewodniczył jej będzie o. prowincjał ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC. Zapraszamy!

Comparte la publicación