SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Około tysiąca uczestników XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawierzyło się 11 maja Matce Bożej Licheńskiej.


Pielgrzymi dotarli do licheńskiego sanktuarium m.in. z Legnicy, Krakowa, Zabrza, Olkusza, Rzeszowa, Katowic, Częstochowy i Wałbrzycha. – Przyjeżdżamy zawierzyć Matce Bożej nasze troski, rodziny, zakłady pracy – wyjaśnił Ryszard Wałach, jeden z organizatorów pielgrzymki do licheńskiego sanktuarium. Organizatorzy cieszą się, że pielgrzymka stanowi okazję nie tylko do modlitwy, budowania wspólnoty duszpasterstwa, ale także do spotkania w gronie rodzin.

Pielgrzymi rozpoczęli wspólną modlitwę 10 maja w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu Mszą św. Po liturgii udali się do miejsca objawień Matki Bożej Licheńskiej – w lesie grąblińskim uczestniczyli w nabożeństwie drogi krzyżowej. Kolejny dzień pracownicy razem rozpoczęli modlitwą różańcową, a w południe uczestniczyli w uroczystej Mszy św. przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Eucharystii przewodniczył ks. Grzegorz Krząkała, duszpasterz Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Polsce, a pielgrzymów powitał ks. Adam Stankiewicz MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty marianów, opiekunów licheńskiego sanktuarium.

– Zauważalny jest rozdział pomiędzy sacrum i profanum, dlatego naszą misją jest, by budować jedność. Praca wpisuje się w rzeczywistość zbawienia i ważne jest, by być obecnym w swoim środowisku jako chrześcijanin. Chrystus jest cały czas blisko, właśnie ta prawda jest drugim istotnym elementem duszpasterstwa – podkreślił ks. Krząkała. – Wymiar rodzinny spotkania w ramach naszej pielgrzymki jest najbardziej wartościowy. Trzeba świadomie mówić o godności męża, żony, ojca, matki czy księdza. Powołanie to wielki dar i odpowiedzialność. Największą wartością tego środowiska nie są nowe technologie, ale człowiek – dodał duszpasterz.

Pracownicy wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska podkreślają, że ich praca jest jednocześnie służbą. – Każdego roku pielgrzymujemy do Matki Bożej prosić o potrzebne łaski, ale także o to, by nasza praca była doceniana – mówił Ryszard Wałach i wyraził radość, że coraz więcej osób włącza się w pielgrzymowanie. – Licheńskie sanktuarium jest mi szczególnie drogie. Tu doświadczam umocnienia, dlatego wszystkich zachęcam, by powierzali swoje problemy Matce Bożej, która zaniesie prośby do Chrystusa – mówił uczestnik pielgrzymki z Rzeszowa.

Po Mszy Świętej pracownicy wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zawierzyli siebie, swoje rodziny i zakłady pracy opiece Matki Bożej. Pielgrzymkę zakończyło wspólne zdjęcie na schodach bazyliki.

Duszpasterstwo Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jest oddolnym ruchem tego środowiska, istnieje od 1990 r.

Comparte la publicación