SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

24. Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

Wierni Kościołowi Katolickiemu modlą się o to, aby dialog chrześcijaństwa i judaizmu był naznaczony miłością, przebaczeniem i szukaniem dróg do siebie nawzajem.

P1330019

Mszę świętą przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej o godz. 12.00 sprawował 16 stycznia ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. Eucharystia była odprawiana według formularza mszalnego o Najświętszej Maryi Pannie, wybranej Córce Izraela.

W głoszonej homilii kustosz sanktuarium podkreślił, że choć dzień dialogu Kościoła katolickiego w Polsce z judaizmem od samego początku budził różne emocje, to zamysłem Konferencji Episkopatu Polski jest zwrócenie uwagi na więzi łączące oba wyznania. – W prefacji usłyszymy słowa, aby wszystkie ludy wiedziały, że zbawienie przychodzi od Izraela. Te słowa wyraźnie przypominają nam, że w Bożym planie zbawienia jest obecny Izrael, naród wybrany – stwierdził ks. Kumala, przypominając, że wieloletni proces objawienia i Dobrą Nowinę o Mesjaszu, Bóg przekazał poprzez naród żydowski, który był nie tylko wybrany, ale i umiłowany przez Boga. 

Możemy w różny sposób patrzeć na historię trudnych i bolesnych relacji z narodem izraelskim. Ale trzeba przede wszystkim spojrzeć z perspektywy Pana Boga, jak On patrzy na naród, który wybrał? Bóg obdarzając darem, nigdy nie wycofuje się ze swojej decyzji. Nigdy nie zrywa Przymierza. Wielkim dramatem jest to, że nie wszyscy członkowie narodu wybranego przyjęli Mesjasza, choć dotyczy on również innych ludów... Wierni odchodzą z Kościoła, chcą zerwać z Panem Bogiem. To ból Pana Boga. Nie mogą jednak wymazać sakramentu chrztu świętego, Bóg nadal będzie wierny temu przymierzu i otwarty na człowieka. Bóg robi też wszystko, by Izrael przyjął Mesjasza, by szedł ku zbawieniu.

Kiedy zastanawiamy się nad relacjami katolików z judaizmem ważne jest po pierwsze to, by siebie poznawać, m.in. tradycje, to, co jest źródłem dla chrześcijaństwa. – I przede wszystkim modlić się, by naród wybrany był wierny Przymierzu, które zawarł z Bogiem – kontynuował ks. Kumala. – W relacjach z narodem wybranym mamy wiele problemów, ale to nie powód byśmy mieli nie pokonywać tych trudności. Trzeba patrzeć oczami Pana Boga, który pragnie zbawiania każdego człowieka i posłał Mesjasza poprzez naród wybrany. Chrystus, pobożny Żyd, wypełniający wszystkie tradycje ówczesnego Judaizmu, jest tym, który przyniósł zbawienie wszystkim ludom. Ufamy, że nadal Pan Bóg ma swój plan zbawienia całego świata – stwierdził ksiądz kustosz. – Jezusa potrzebujemy wszyscy, każdy z nas potrzebuje uzdrowienia. O obecność Chrystusa lekarza módlmy się dzisiaj dla nas i narodu wybranego. Módlmy się, by relacje judaizmu i chrześcijaństwa były naznaczone miłością, przebaczeniem i szukaniem dróg do siebie nawzajem, bo wszyscy podążamy do nieba – zakończył.

Partager la publication