SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

40. Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej

28moi mêmeToute la journée40. Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej

des détails

Msza św. w intencji ludzi pracy o godz. 16.00.

Laisser un commentaire