SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

40. Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej

28myselfWhole day40. Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej

details

Msza św. w intencji ludzi pracy o godz. 16.00.

Leave a Reply