SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

06avrToute la journée

des détails

Mardi dans l'octave de Pâques

Rocznica śmierci Mikołaja Sikatki (1857 r.).

Basilique
Msze św. 7.30, 12.00,18.00
18h00 pour la communauté de l'Église
19.00 Msza św. po mszy Wieczór Uwielbienia – prowadzi wspólnota parafialna „Ekipa dla Jezusa”

Services religieux
kościół górny – kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

St. Dorothée
Msze św. 7.00, 17.00

Services religieux
Nieszpory za zmarłych 17.30

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych
Msza św. 7.30

Okres liturgiczny: Wielkanoc
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: B, I

LECTURES DU JOUR
Pierwsze czytanie: Dz 2, 36-41
Psalm responsoryjny: Ps 33
Ewangelia: J 20, 11-18ielkanocy

Laisser un commentaire