SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

06AprWhole day

details

Tuesday in the Easter octave

Rocznica śmierci Mikołaja Sikatki (1857 r.).

Basilica
Msze św. 7.30, 12.00,18.00
6.00 p.m. for the community of the Church
19.00 Msza św. po mszy Wieczór Uwielbienia – prowadzi wspólnota parafialna „Ekipa dla Jezusa”

Church services
kościół górny – kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Chaplet of Divine Mercy: 15.00
Różaniec: 15.30

St. Dorothy
Msze św. 7.00, 17.00

Church services
Nieszpory za zmarłych 17.30

Church of Our Lady of the 10 Evangelical Virtues
Msza św. 7.30

Liturgical period: Easter
First week of the Psalter
Color of the vestments: white
Liturgical year: B, I

READINGS OF THE DAY
Pierwsze czytanie: Dz 2, 36-41
Psalm responsoryjny: Ps 33
Ewangelia: J 20, 11-18ielkanocy

Leave a Reply