SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

28. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe „Ożywieni Słowem” w Licheniu

Une autre 28e réunion nationale polonaise de sobriété "animée par la parole" a eu lieu dans le sanctuaire de Licheń. Au cours de rencontres et de soirées, des personnes aux prises avec diverses dépendances ont eu la chance de ressentir la force d'être dans la communauté et d'écouter les témoignages de ceux qui sont maintenant autonomes.

Merci, Mère, de m'avoir aidé à devenir sobre et à vivre. Avant cela, c'était un supplice, une torture. Je ne pouvais pas croire que je ne pouvais pas boire

De gauche à droite : le P. Zbigniew Borkowski, MIC, P. Marek Dziewiecki, Rafał Porzeziński

28. Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu rozpoczęły się 23 lipca br. konferencją o godz. 15.00 z udziałem ks. Marka Dziewieckiego i społecznością „Ocalonych”. Spotkanie w sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma „Betlejem”, przebiegające pod tytułem „Jak kochać osobę uzależnioną?”, prowadził Rafał Porzeziński. W konferencji brał także udział Dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, ks. Zbigniew Borkowski MIC.

Dieu merci, je peux être sobre...

La deuxième journée des Rencontres a commencé par le Chemin de Croix à 9h30. Lors du service, des personnes issues de milieux sobres ont partagé leurs témoignages et leurs réflexions : "Merci, Mère, de m'avoir aidé à me dégriser et à vivre. Avant cela, c'était un supplice, une torture. Je ne pouvais pas croire que je ne pouvais pas boire." « Je suis venu vous remercier pour quelque chose que je n'ai pas pu faire pendant 40 ans. Dieu merci, je peux être sobre. Cela vaut la peine d'être sobre. C'est une vie complètement différente, peut-être pas toujours rose, mais c'est bien. J'aimerais mourir sobre. Le service était présidé par le P. Stanisław Kowalski.

Bienvenue à la maison ...

« Quand je te vois, mon cœur se réjouit qu'il y ait de l'espoir, qu'il y ait de la vie, qu'il y ait de la force, du pouvoir ! L'un est le soutien de l'autre. Bienvenue à la maison!" - dit le P. Zbigniew Borkowski, MIC, directeur du Centre d'aide à la famille et aux toxicomanes de Licheń, inaugure officiellement les réunions de sobriété de cette année à Licheń.
« Cette rencontre est un signe particulier d'un désir de liberté comblé. Votre présence est un signe pour toute la Pologne. Il faut un signe fort pour insuffler l'espoir que la liberté, une vie différente meilleure, et être une personne heureuse sont possibles." - dit le P. Janusz Kumala, MIC, gardien du sanctuaire Lichen.
Tradycją Licheńskich Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych jest przyznawanie nagrody „Pelikana” za wkład w trzeźwienie innych. Według średniowiecznych wierzeń, samica pelikana miała w czasach głodu rozrywać dziobem własną pierś i krwią karmić pisklęta, stąd pelikany uważane były za symbol poświęcenia i oddania życia innym. 
 
Tegorocznym laureatem nagrody „Pelikana” został ks. Marek Dziewiecki – kapłan diecezji radomskiej. Statuetkę wręczył ks. Janusz Kumala MIC, Kustosz Sanktuarium w Licheniu.
 
Le père Marek Dziewiecki est docteur en psychologie, lauréat de la médaille de la commission de l'éducation nationale. Il est également l'auteur de plus d'une dizaine d'ouvrages dans le domaine de la psychopédagogie, de la préparation à la vie familiale, de la prévention et du traitement des addictions, ainsi que d'enregistrements, d'émissions, d'articles véhiculant la vérité sur un Dieu d'amour.
 
„Napisał swoją interpretację tej ścieżki 12 Kroków, którą wszyscy ukochaliśmy. Tak głęboką, że nawet ci, którzy doskonale je znają, są zachwyceni, ile jeszcze wątków znaleźli w jego historii pt. Le chemin des vainqueurs"- a déclaré Rafał Porzeziński, soulignant la contribution du père Dziewiecki à la création de la communauté Survivants du TVP et St. Les 12 étapes de James pour les chrétiens
Nagrodzony kapłan jest także założycielem i dyrektorem telefonu zaufania „Linia Braterskich Serc” w Radomiu, który pomaga tysiącom osób rocznie już ponad 20 lat.
 
 
Le lauréat du prix "Pélican" en 2021, le P. Marek Dziewiecki

Pour ceux qui sont partis pour l'éternelle rencontre...

Na godzinę 14.00 zaplanowano Mszę św. Podczas mszy odprawianej w bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, modlono się w intencji zmarłych ze środowisk trzeźwościowych, którzy „odeszli na wieczny mityng”. Liturgii przewodniczył ks. Zbigniew Borkowski MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy. „Oni patrzą z perspektywy wieczności, a my przyjechaliśmy zaczerpnąć nowych sił” - a dit le marial dans l'homélie. „Nie chciejmy zmarnować swojego życia, pozwólmy się ożywiać Słowem Bożym! Wszystko, dopóki żyjemy, jest w naszych rękach, możemy być pszenicą, nie chwastem. Jesteśmy bezcenni w oczach Pana Boga, każdy jest przez Niego umiłowany!”
Pr. Zbigniew Borkowski, MIC, directeur du Centre de soutien familial et des personnes dépendantes à Lichen Stary

Il y a toujours de l'espoir pour un changement...

Pr. Mgr Tadeusz Bronakowski, président de l'équipe pour l'apostolat de la sobriété et des toxicomanes
Eucharistie du soir à 19.00 a été présidée par le P. Mgr Tadeusz Bronakowski, président de l'équipe pour l'apostolat de la sobriété et des toxicomanes.
 
Les pèlerins rassemblés ont été accueillis par le P. Janusz Kumala, MIC, disant que « La Pologne a besoin de Lichen, au moins un jour par an. Cette conviction se reflète dans la présence aujourd'hui de tant de toxicomanes, de leurs familles et de leurs amis au sanctuaire marial de Licheń Stary, auquel les fidèles aspirent et vers lequel ils reviennent ".
 
W homilii bp Tadeusz Bronakowski zachęcał do trwania przy Bogu. Idealnie w takie postanowienie, zdaniem biskupa, wpisuje się tegoroczne hasło Licheńskich Spotkań Trzeźwościowych „Ożywieni Słowem” – « L'obéissance à la Parole de Dieu apporte la vie. Rejeter Sa Parole est le chemin de la mort " - dit le hiérarque.
 
Parlant du programme en 12 étapes, il a souligné qu'il était enraciné dans l'Évangile, et que le nombre symbolise à lui seul la perfection et montre le but de l'existence humaine.
Mgr Bronakowski a également exprimé sa grande joie du fait que les prêtres mariaux servant dans le sanctuaire de Licheń aient entrepris l'effort d'organiser un projet aussi vaste que les Rencontres nationales de sobriété.
Le président de l'Équipe pour l'apostolat de la sobriété et des toxicomanes a également rappelé la figure du card. Stefan Wyszyński, dont la béatification différée sera célébrée cette année, a déclaré qu'il était un grand défenseur de la sobriété.
 
Pendant la messe du soir. 28 couples ont fêté leurs anniversaires de mariage et renouvelé leurs vœux de mariage.
 
 
Przed zakończeniem Eucharystii podane zostało hasło przyszłorocznych Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych – „CHCIANI I KOCHANI”. Po Mszy św. zostały wznowione poszczególne mityngi rozmieszczone w różnych punktach licheńskiego sanktuarium, które potrwały do późnych godzin nocnych. Przez cały czas trwania Spotkań osoby uzależnione mogły nabyć fachową literaturę na stoiskach zlokalizowanych na placu za bazyliką, przy wejściu do muzeum im. Ks. Józefa Jarzębowskiego.
 
Les 28e Rencontres nationales polonaises de sobriété se sont terminées par la messe du dimanche matin. à. 7h30, suivi d'une rencontre avec le P. Marek Dziewiecki - une conférence intitulée "Il n'y a pas de fin, ce qui signifie qu'il y a toujours un espoir de changement."

Texte et photos : Service de presse du Sanctuaire

Partager la publication