SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

28. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe „Ożywieni Słowem” w Licheniu

Nel santuario di Licheń si sono svolti altri 28 incontri nazionali sulla sobrietà polacca "Animati dalla parola". Durante gli incontri e gli incontri notturni, le persone alle prese con varie dipendenze hanno avuto la possibilità di sperimentare la forza di stare in comunità e ascoltare le testimonianze di chi oggi si regge con le proprie gambe.

Grazie, Madre, per avermi aiutato a riprendermi dalla sbornia ea vivere. Prima era un tormento, una tortura. Non potevo credere di non poter bere

Da sinistra: p. Zbigniew Borkowski, MIC, p. Marek Dziewiecki, Rafał Porzeziński

28. Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu rozpoczęły się 23 lipca br. konferencją o godz. 15.00 z udziałem ks. Marka Dziewieckiego i społecznością „Ocalonych”. Spotkanie w sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma „Betlejem”, przebiegające pod tytułem „Jak kochać osobę uzależnioną?”, prowadził Rafał Porzeziński. W konferencji brał także udział Dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, ks. Zbigniew Borkowski MIC.

Grazie a Dio posso essere sobrio...

La seconda giornata degli Incontri è iniziata con la Via Crucis a 9.30. Durante il servizio, persone provenienti da contesti di sobrietà hanno condiviso le loro testimonianze e riflessioni: “Grazie, Madre, per avermi aiutato a riprendermi dalla sbornia ea vivere. Prima era un tormento, una tortura. Non potevo credere di non poter bere". “Sono venuto a ringraziarti per qualcosa che non ho potuto fare per 40 anni. Grazie a Dio posso essere sobrio. Vale la pena essere sobri. È una vita completamente diversa, forse non sempre un letto di rose, ma è bella. Vorrei morire sobrio. Il servizio è stato presieduto da p. Stanisław Kowalski.

Benvenuto a casa ...

“Quando ti vedo, il mio cuore si rallegra che c'è speranza, che c'è vita, che c'è forza, potenza! Uno è il supporto per l'altro. Benvenuto a casa!" - disse p. Zbigniew Borkowski, MIC, Direttore del Centro Licheń per l'assistenza alla famiglia e alle persone dipendenti, apre ufficialmente quest'anno gli Incontri sulla sobrietà a Licheń.
“Questo incontro è un segno speciale di un desiderio realizzato per la libertà. La tua presenza è un segno per tutta la Polonia. Ci vuole un segno forte per infondere la speranza che ci sia libertà, una vita migliore e diversa e una persona felice". - disse p. Janusz Kumala, MIC, Custode del Santuario dei licheni.
Tradycją Licheńskich Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych jest przyznawanie nagrody „Pelikana” za wkład w trzeźwienie innych. Według średniowiecznych wierzeń, samica pelikana miała w czasach głodu rozrywać dziobem własną pierś i krwią karmić pisklęta, stąd pelikany uważane były za symbol poświęcenia i oddania życia innym. 
 
Tegorocznym laureatem nagrody „Pelikana” został ks. Marek Dziewiecki – kapłan diecezji radomskiej. Statuetkę wręczył ks. Janusz Kumala MIC, Kustosz Sanktuarium w Licheniu.
 
Padre Marek Dziewiecki è un dottore in psicologia, insignito della Medaglia della Commissione Nazionale per l'Educazione. È anche autore di oltre una dozzina di libri nel campo della psicologia dell'educazione, della preparazione alla vita familiare, della prevenzione e del trattamento delle dipendenze, nonché di registrazioni, trasmissioni, articoli che trasmettono la verità su un Dio amorevole.
 
„Napisał swoją interpretację tej ścieżki 12 Kroków, którą wszyscy ukochaliśmy. Tak głęboką, że nawet ci, którzy doskonale je znają, są zachwyceni, ile jeszcze wątków znaleźli w jego historii pt. La via dei vincitori”- ha affermato Rafał Porzeziński, sottolineando il contributo di padre Dziewiecki alla creazione della comunità sopravvissuti alla TVP e S. I 12 passi di Giacomo per i cristiani
Nagrodzony kapłan jest także założycielem i dyrektorem telefonu zaufania „Linia Braterskich Serc” w Radomiu, który pomaga tysiącom osób rocznie już ponad 20 lat.
 
 
Il vincitore del premio "Pelican" nel 2021, p. Marek Dziewiecki

Per chi è partito per l'eterno incontro...

Na godzinę 14.00 zaplanowano Mszę św. Podczas mszy odprawianej w bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, modlono się w intencji zmarłych ze środowisk trzeźwościowych, którzy „odeszli na wieczny mityng”. Liturgii przewodniczył ks. Zbigniew Borkowski MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy. „Oni patrzą z perspektywy wieczności, a my przyjechaliśmy zaczerpnąć nowych sił” - disse la mariana nell'omelia. „Nie chciejmy zmarnować swojego życia, pozwólmy się ożywiać Słowem Bożym! Wszystko, dopóki żyjemy, jest w naszych rękach, możemy być pszenicą, nie chwastem. Jesteśmy bezcenni w oczach Pana Boga, każdy jest przez Niego umiłowany!”
FR. Zbigniew Borkowski, MIC, Direttore del Centro di sostegno familiare e delle persone dipendenti a Lichen Stary

C'è sempre speranza per un cambiamento...

FR. Mons. Tadeusz Bronakowski, presidente dell'Equipe per l'Apostolato della Sobrietà e dei Tossicodipendenti
Eucaristia serale alle 19.00 è stata presieduta da p. Mons. Tadeusz Bronakowski, presidente dell'Equipe per l'Apostolato della Sobrietà e dei Tossicodipendenti.
 
I pellegrini radunati sono stati accolti da p. Janusz Kumala, MIC, a dirlo “La Polonia ha bisogno del lichene, almeno per un giorno all'anno. Questa convinzione si riflette nella presenza odierna di tanti tossicodipendenti, delle loro famiglie e amici al Santuario Mariano di Licheń Stary, al quale i fedeli aspirano e al quale ritornano”.
 
W homilii bp Tadeusz Bronakowski zachęcał do trwania przy Bogu. Idealnie w takie postanowienie, zdaniem biskupa, wpisuje się tegoroczne hasło Licheńskich Spotkań Trzeźwościowych „Ożywieni Słowem” – “L'obbedienza alla Parola di Dio porta la vita. Rifiutare la Sua Parola è la via della morte" - disse il gerarca.
 
Parlando del programma di 12 passi, ha sottolineato che era radicato nel Vangelo, e solo il numero simboleggia la perfezione e mostra lo scopo dell'esistenza umana.
Mons. Bronakowski ha anche espresso grande gioia per il fatto che i sacerdoti mariani che prestano servizio nel santuario di Licheń si siano impegnati a organizzare un progetto così grande come gli Incontri Nazionali sulla Sobrietà.
Il presidente dell'Equipe per l'Apostolato della Sobrietà e Tossicodipendenti ha ricordato anche la figura del card. Stefan Wyszyński, la cui beatificazione posticipata sarà celebrata quest'anno, ha affermato di essere stato un grande sostenitore della sobrietà.
 
Durante la Messa serale. 28 coppie hanno celebrato gli anniversari di matrimonio e rinnovato le promesse matrimoniali.
 
 
Przed zakończeniem Eucharystii podane zostało hasło przyszłorocznych Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych – „CHCIANI I KOCHANI”. Po Mszy św. zostały wznowione poszczególne mityngi rozmieszczone w różnych punktach licheńskiego sanktuarium, które potrwały do późnych godzin nocnych. Przez cały czas trwania Spotkań osoby uzależnione mogły nabyć fachową literaturę na stoiskach zlokalizowanych na placu za bazyliką, przy wejściu do muzeum im. Ks. Józefa Jarzębowskiego.
 
Il 28° Incontro Nazionale Polacco sulla Sobrietà si è concluso con la Messa della domenica mattina. a. 7.30, a seguire incontro con p. Marek Dziewiecki - una conferenza intitolata "Non c'è fine a questo, il che significa che c'è sempre speranza per il cambiamento".

Testo e foto: Ufficio Stampa Santuario

Condividi il post