SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Kalendarz Wydarzeń marzec 2023-luty 2024

Zapraszamy do licheńskiego sanktuarium, aby spotkać się z rzeczywistością tego miejsca i doświadczyć duchowego odpoczynku oraz umocnienia na codzienne życie. Kalendarium zawiera najważniejsze zaplanowane wydarzenia. Szczegółowych informacji dotyczących codziennego życia sanktuaryjnego udziela:

Bureau de service aux pèlerins

Zachęcamy do kontaktu!