SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Kalendarz Wydarzeń marzec 2023-luty 2024

Zapraszamy do licheńskiego sanktuarium, aby spotkać się z rzeczywistością tego miejsca i doświadczyć duchowego odpoczynku oraz umocnienia na codzienne życie. Kalendarium zawiera najważniejsze zaplanowane wydarzenia. Szczegółowych informacji dotyczących codziennego życia sanktuaryjnego udziela:

Ufficio di servizio del pellegrino

Zachęcamy do kontaktu!