SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Kalendarz Wydarzeń marzec 2023-luty 2024

Zapraszamy do licheńskiego sanktuarium, aby spotkać się z rzeczywistością tego miejsca i doświadczyć duchowego odpoczynku oraz umocnienia na codzienne życie. Kalendarium zawiera najważniejsze zaplanowane wydarzenia. Szczegółowych informacji dotyczących codziennego życia sanktuaryjnego udziela:

Pilgrim Service Office

Zachęcamy do kontaktu!