SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

   
Dzwon "Maryja Bogurodzica"

Dzwonnica to wotum Polonii z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 oraz 150. Rocznicy objawień Matki Bożej Licheńskiej. Zawieszony w niej dzwon o imieniu „Maryja Bogurodzica” jest największy w Polsce, a trzeci w Europie pod względem wielkości. Wykonała go ludwisarnia Enriko Campanniego pod Mediolanem we Włoszech. Do Polski dzwon przywieziono a następnie zawieszono w dzwonnicy w listopadzie 1999 roku. 

 

Fakt, że Bóg jest z nami wnieść powinien w życie chrześcijanina spokój i pewność. Z Bogiem nigdy się nie traci, nie przegrywa, nie tonie.

Dzwonnica ma 59,4 m wysokości, a wieńczący ją krzyż 5 m długości. Sama „Maryja Bogurodzica” waży 14,7 t., a z jarzmem 19 t. Serce dzwonu waży 400 kg. Obwód wynosi 9 m, średnica 3,12 m, wysokość 4,40 m.

W każdą niedzielę  o godzinie 11.30 rozlega się potężne bicie dzwonu wzywające na południową Mszę Świętą sprawowaną przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej w bazylice. 

 

IN LINEA
CALENDARIO

czerwiec, 2024